W obiektach budowlanych montaż instalacji odgromowych pozwala zabezpieczyć budynki przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Ich budowę najlepiej jest zlecić specjaliście, np. w firmie Szymona Obrochty, który dobierze odpowiednią do potrzeb metodę montażu zgodnie z obowiązującymi przepisami. O czym trzeba pamiętać podczas planowania instalacji LPS?

Kiedy instalacja odgromowa jest obowiązkowa?

Choć korzyści wynikające z montażu instalacji LPS są bezdyskusyjne, nie w każdym budynku jest ona wymagana. Jak podkreślają specjaliści np. z firmy Szymona Obrochty, która posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży elektrycznej, najczęściej spotyka się ją w budownictwie mieszkalnym. Dokładniej rzecz ujmując, jest ona obowiązkowa w budynkach wyższych niż 15 m i o powierzchni co najmniej 500 m3 lub w budynkach wykonanych z materiałów łatwopalnych, jak również w każdym obiekcie użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwo to przystępując do projektowania instalacji prądowej, nierzadko za jednym razem wykonuje projekt piorunochronu. Jest to sprawdzony sposób ochrony budynku przed uderzeniami pioruna i bezpieczne odprowadzenie jego energii do ziemi jak najkrótszą drogą. 

Jak przebiega montaż piorunochronu?

Poprawnie przeprowadzony montaż piorunochronu powinien być wykonany zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 62305-1:2011 i chronić nie tylko przed napięciami dotykowymi i porażeniowymi, ale też impulsem elektromagnetycznym i przepięciami. Najczęściej wykonuje się instalację LPS pasywną w postaci przewodów, rzadziej pasywną, określaną mianem okucia budowlanego.