Każda inwestycja budowlana jest realizowana w dwóch sferach – budowlanej i formalnej. Jeżeli chcesz zabezpieczyć swoje interesy i zyskać wsparcie prawne w procesie budowlanym, skorzystaj z usług BDP Hale. Z pomocą profesjonalistów nie tylko wynegocjujesz korzystne warunki prawne, ale uzyskasz ochronę przed naliczeniem kar umownych oraz opracujesz rozwiązania, które wyeliminują problemy związane z niewłaściwym oszacowaniem kosztów robót.

Obsługa prawna inwestycji budowlanej – co obejmuje?

Bez względu na to czy planujesz szeroko zakrojone przedsięwzięcie budowlane, czy też budowę domu jednorodzinnego, powinieneś rozważyć zabezpieczenie inwestycji.

W zakres naszych działań wchodzą kompleksowe przygotowanie do prac budowlanych obejmujące analizę ryzyk, doradztwo prawne oraz weryfikację ofert. Oferujemy pomoc prawną w realizacji procedur administracyjnych oraz przy sporządzaniu i negocjowaniu umów o roboty budowlane. Naszym podstawowym celem jest zabezpieczenie inwestora i monitorowanie wywiązywania się z zapisów umownych

– wyjaśnia pracownik BDP Hale. Obsługa prawna inwestycji dotyczy wszelkich aspektów prawnych związanych z realizacją kontraktów oraz etapu poodbiorowego.

Obsługa prawna wykonawców – zabezpiecz swoje interesy

W ramach obsługi prawnej wykonawców specjaliści z BDP Hale zajmują się sporządzaniem projektów umów z podwykonawcami, negocjowaniem porozumień oraz przygotowywaniem dokumentów rozliczeniowych. Równie istotne jest wsparcie na etapie poodbiorowym (naliczanie i dochodzenie należności, które przysługują z tytułu niewywiązania się z zapisów umowy). Pomoc prawna w inwestycji budowlanej jest najlepszym sposobem na zabezpieczenie interesów oraz skrócenie ścieżki formalno-prawnej. Warto przy tym zaznaczyć, że inwestor może ustanowić zastępstwo procesowe i tym samym uniknąć konieczności samodzielnego wyjaśniania zawiłych kwestii administracyjnych. Skorzystaj z możliwości, jakie daje nawiązanie współpracy z BDP Hale.