Sprawdź, jak prawidłowo przygotować fundamenty do budowy domu

Materiał partnera
2019-10-07

Budowa domu czy jakiejkolwiek innej nieruchomości to kilkuetapowy proces. Po zakończeniu kwestii administracyjnych zawsze przychodzi czas na etap budowlany. Zanim powstaną ściany, muszą pojawić się fundamenty. Jednak jeszcze przed budową fundamentów, należy odpowiednio przygotować podłoże. Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby było ono faktycznie odpowiednio zabezpieczone.

 

Na parametry fundamentu wpływa kilka czynników: wielkość budynku, szczególnie liczba kondygnacji, technologia budowy i rodzaj użytych materiałów. Najważniejszy z nich to jednak rodzaj gruntu na działce. W zależności od tego, jak stabilne jest podłoże, planuje się fundamenty. Za grunt łatwy w obsłudze wyróżnia się np. skały, żwiry czy piaski. Natomiast grunty nasypowe, glina czy torf będą utrudniały budowę albo całkowicie ją zniweczą. Jak radzi właściciel firmy budowlanej Janusz Wajda, warto wziąć pod uwagę, że budowa domu na podłożu o słabej nośności, będzie wymagała specjalnych sposobów posadowienia i większych nakładów finansowych. Obecnie kupując gotowy projekt obowiązkiem jest, aby dopasować go do warunków zabudowy i lokalnych warunków działki, przede wszystkim opracowując izolację fundamentów i warunki posadowienia budynku zawarte w opinii geotechnicznej. Należy wziąć także pod uwagę warunki, jakie stawia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub  warunki zabudowy.

 

Co powinien wziąć pod uwagę architekt kiedy tworzy projekt adaptacyjny i fundamenty?

  1. poziom występowania gruntów nośnych - grunty nośne to grunty ciężkie do zagospodarowania; czynnikiem decydującym o głębokości posadowienia jest głębokość zalegania nośnych warstw gruntu
  2. poziom występowania wody gruntowej w różnych porach roku - powinien być określony w dokumentacji badań podłoża gruntowego, jeśli jest zbyt wysoki, istnieje możliwość zalewania lub zawilgocenia piwnicy
  3. głębokość przemarzania gruntu - decyduje o poziomie posadowienia niepodpiwniczonego domu
  4. fundamenty sąsiednich budynków, szczególnie gdy nowy dom usytuowany jest bezpośrednio przy istniejącej już zabudowie

 

Fundamenty to najważniejsza część domu. Od nich zależy czy będzie on trwały i odporny na warunki klimatyczne. Warto, aby proces adaptacji przygotowany był w profesjonalny sposób, a fundamenty odpowiednio zaplanowane.

Opracowanie artykułu:

Janusz Wajda Usługi Budowlane

33-172 Siedliska 241 małopolskie
e-mail