Ogrodzenie budynku nie zawsze jest prostą sprawą. Nie ma wątpliwości w przypadku, gdy dom stoi na dużej parceli, a wokoło brak sąsiadów. Inaczej jednak należy postąpić, gdy trzeba postawić ogrodzenie między działkami. Warto dowiedzieć się, jakie są przepisy w przypadku montażu takich grodzeń oraz jakie właściciel posesji ma możliwości do wykorzystania.

Ogrodzenie a przepisy budowlane

Sposób postawienia ogrodzenia może być determinowany nie tylko przez budżet, ale również przez stosunki sąsiedzkie i przede wszystkim przepisy prawa budowlanego. W zależności od sytuacji można rozpatrywać:

  • ogrodzenie zbudowane w granicach jednej działki

To sytuacja, kiedy żaden z elementów ogrodzenia nie wystaje poza granicę działki. Zaletą takiego działania jest fakt, że inwestycja i jej montaż nie wymaga zgody sąsiada. Natomiast w takim przypadku cały koszt ogrodzenia ponosi właściciel posesji i również on odpowiada za dobry stan techniczny inwestycji.

  • ogrodzenie na granicy obu działek

Występuje wtedy, gdy ogrodzenie nachodzi na obie działki. W takiej sytuacji właściciele parceli muszą wyrazić zgodę na jego budowę. Ogrodzenie stanowi własność wspólną, a jego koszt powinien być sfinansowany przez właścicieli sąsiadujących ze sobą działek.

Zarówno w przypadku samodzielnego grodzenia się, jak i wspólnego z sąsiadem, warto skorzystać z usług doświadczonych firm oferujących projektowanie i montaż ogrodzenia. Taką ofertę ma Bojan. W ten sposób można uzyskać estetyczne i trwałe zabezpieczenie posesji, a do tego jego montaż będzie zgodny z przepisami prawa budowlanego.

Wspólne ogrodzenie z sąsiadem

Budowa wspólnego ogrodzenia z sąsiadem powinna być sformalizowana. Bez względu na to, jak dobre stosunki panują obecnie między Tobą a znajomym mieszkającym tuż obok, należy spisać umowę. Dokument powinien określać następujące elementy:

  • podział kosztów

W umowie dotyczącej budowy wspólnego płotu powinien pojawić się klarownie podzielony koszt pomiędzy inwestorów. Należy uwzględnić nie tylko samo ogrodzenie, ale również materiały budowlane oraz cenę montażu.

  • wybór rodzaju ogrodzenia

Kolejna kwestia, która powinna być ustalona pisemnie, to wybór rodzaju płotu oraz jego wyglądu. Dostępne są na rynku ogrodzenia gabionowe, siatkowe, frontowe czy panelowe.

  • projekt ogrodzenia i jego lokalizacja

Należy spisać w umowie również dokładne rozmieszczenie poszczególnych elementów ogrodzenia.

Zanim zdecydujesz się na budowę wspólnego ogrodzenia z sąsiadem, zadbaj o spisanie umowy, która będzie zawierać wszystkie wymienione elementy.