Geodezja jest dziedziną naukową, która pozwala na poprawne określenie położenia konkretnych punktów na powierzchni naszej planety. Dzięki temu jesteśmy w stanie sporządzić różnego typu mapy, które z kolei pozwalają nam na wykonywanie czynności budowlanych zgodnie z prawem. Wyróżniamy wiele typów map geodezyjnych i to od konkretnej sytuacji zależy, jakiego typu potrzebujemy. Jakie czynności oferuje Pracownia Geodezyjna Pomiar?

Mapa wymagana podczas budowy

Dokumentacja stanowi bardzo ważny element każdej inwestycji budowlanej. To na jej podstawie możemy przystąpić do wykonania jakichkolwiek czynności na danej działce. Jedną z najważniejszych map jest mapa do celów projektowych, gdyż bez niej nie otrzymamy pozwolenia na budowę żadnego budynku. Mapa do celów projektowych jest nieco przekształconą mapą zasadniczą, czyli podstawowym dokumentem stosowanym w geodezji. Znajdują się na niej między innymi granice działek, rozmieszczenie budynków, media, drogi oraz inne obiekty. Plan do celów projektowych jest podstawą do stworzenia projektu zagospodarowania działki i bez niej nie możemy rozpocząć inwestycji. Po wybudowaniu obiektu geodeta sporządza mapę inwentaryzacyjną przedstawiającą efekt przeprowadzonej budowy.

Profesjonalne mapy geodezyjne

Geodezja nie ogranicza się jednak tylko do map związanych z budową konkretnego obiektu, ponieważ istnieje również wiele innych dokumentów, które pozwalają na dokładne zapoznanie się ze zmianami w terenie. Jak sugeruje pracownik Pracowni Geodezyjnej Pomiar, często możemy spotkać się również z mapami podziałowymi. Sporządza się je podczas dzielenia dużej działki na mniejsze tereny, co musi zostać zarejestrowane przez geodetę. Często możemy spotkać się również z mapami do celów prawnych. Stanowią one zazwyczaj załącznik do dokumentacji sądowej i są podstawą do wykonania wielu czynności uwarunkowanych prawnie. Wykorzystuje się je na przykład do założenia księgi wieczystej. Jeżeli trafimy na dobrą firmę, możemy być pewni, że wykona ona dla nas usługę geodezyjną rzetelnie i terminowo.

Pracownia Geodezyjna Pomiar - oferta

Pracownia Usług Geodezyjnych Pomiar oferuje pomiary sytuacyjno-wysokościowe oraz obsługę inwestycji budowlanych związanych z wznoszeniem obiektów mieszkalnych, biurowych, hal przemysłowych, linii energetycznych, gazociągów, wodociągów oraz kanalizacji. Siedziba firmy znajduje się w Pabianicach, w województwie łódzkim. Firma nie tylko przygotowuje mapy numeryczne lub analogowe do celów projektowych dla naszych klientów. Wykonuje także pomiary inwentaryzacyjne i zajmuje się tyczeniem nowych obiektów. Oferta skierowana jest również do osób, które potrzebują zmienić stan prawny swojej nieruchomości, w procedurach związanych z podziałem, rozgraniczeniem działki oraz wznowieniem.