W dzisiejszych czasach rolnicy mają do dyspozycji wiele różnorodnych instrumentów finansowych, które pozwalają na rozwój ich gospodarstw oraz wspierają ich działalność. Jednym z takich rozwiązań są kredyty bankowe, które dostosowane są do specyfiki pracy rolniczej. Bank Spółdzielczy Ziemi Szczecińskiej oferuje kilka rodzajów kredytów dedykowanych rolnikom. W artykule przedstawimy szczegóły dotyczące tych produktów finansowych.

Kredyt ogólnorolniczy

Kredyt ogólnorolniczy to uniwersalne rozwiązanie dla rolników, którzy potrzebują dodatkowych środków na realizację różnych celów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Może być przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności, inwestycje czy zakup nowych maszyn i urządzeń. Kredyt ten jest udzielany na podstawie analizy zdolności kredytowej rolnika oraz wartości zabezpieczenia, które może być nieruchomością lub innym majątkiem. Warunki kredytowania są elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR

Kredyt preferencyjny z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) to propozycja dla rolników, którzy planują inwestycje w swoim gospodarstwie. Kredyt ten jest udzielany na korzystnych warunkach, a jego oprocentowanie jest obniżane dzięki dopłatom ze środków ARiMR. Dzięki temu rolnicy mogą uzyskać finansowanie na realizację inwestycji, takich jak budowa lub modernizacja obiektów, zakup maszyn czy wprowadzenie nowych technologii.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy dla rolników to rodzaj wsparcia finansowego, które pozwala na sfinansowanie bieżących potrzeb oraz wydatków związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Jest to szczególnie przydatne w przypadku sezonowych potrzeb kredytowych wynikających ze specyfiki produkcji. Spłata kredytu może następować jednorazowo lub w ratach, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

Kredyt inwestycyjny SGB Agro

Kredyt inwestycyjny SGB Agro to kolejna propozycja dla rolników, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa. Kredyt ten jest przeznaczony na finansowanie inwestycji długoterminowych, takich jak budowa lub rozbudowa obiektów, zakup maszyn czy wprowadzenie nowych technologii. Warunki kredytowania są dostosowane do potrzeb i możliwości finansowych klienta, a okres kredytowania może sięgać nawet kilkunastu lat.

Kredyt klęskowy

Kredyt klęskowy to oferta dla rolników, którzy ucierpieli z powodu klęsk żywiołowych, takich jak susza, powódź czy huragan. Bank Spółdzielczy Ziemi Szczecińskiej udziela tego rodzaju kredytów na preferencyjnych warunkach, co pozwala rolnikom na szybsze pokrycie strat i odbudowę gospodarstwa. Kredyt klęskowy może być przeznaczony na naprawę uszkodzeń, odbudowę obiektów czy zakup nowych maszyn i urządzeń.

Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej

Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej to oferta dla rolników, którzy potrzebują dodatkowych środków na bieżące finansowanie działalności gospodarstwa. Kredyt ten może być przeznaczony na zakup nawozów, pasz, środków ochrony roślin czy paliw. Warunki kredytowania są elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, a okres kredytowania może wynosić nawet kilka lat.