Prowadzenie zarówno małego, jak i dużego przedsiębiorstwa wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Branża, w której działa firma jest nieważna, kiedy w grę wchodzi bezpieczeństwo mienia i pracowników. Oferowane przez firmy ubezpieczeniowe pakiety dostosowane są przy tym do każdego rodzaju prowadzonej działalności. Stanowią też świetne uzupełnienie dla innych, dostępnych na rynku polis ubezpieczeniowych.

Kiedy zdecydować się na ubezpieczenie działalności gospodarczej?

Ubezpieczenie dla firm jest wymagane w niektórych zawodach. Polisa OC jest obowiązkowa w przypadkach zwiększonego ryzyka wyrządzenia szkód osobom trzecim. Zobowiązani do jej wykupienia są w szczególności:

 • Właściciele biur rachunkowych,

 • Pośrednicy ubezpieczeniowi,

 • Detektywi,

 • Notariusze,

 • Radcy prawni,

 • Pracownicy służby zdrowia,

 • Rzecznicy patentowi,

 • Inżynierowie budownictwa.

Do grupy tej należą również organizatorzy imprez masowych, ratownicy medyczni i brokerzy. Wyrządzenie szkód osobie trzeciej oraz inne sytuacje dotyczą jednak w zasadzie wszystkich profesji. Małe firmy mogą ponieść wysokie koszty wypłacenia finansowej rekompensaty za wyrządzone krzywdy i zbankrutować. Aby temu zapobiec najlepiej wykupić polisę ubezpieczeniową.

Z czego składa się polisa ubezpieczeniowa dla firm?

Ubezpieczenie firm zawiera nie tylko polisę OC. Stanowi również ubezpieczenie nieruchomości i budynków, sprzętu i maszyn, wyposażenia i pracowniczego mienia. Agencje proponują przedsiębiorcom w obrębie ochrony mienia polisy:

 • Autocasco: w tym pojazdów powietrznych i wodnych,

 • Dobytku od różnych zdarzeń losowych np. ognia,

 • Prac budowlano-instalacyjnych,

 • Utraty zysku,

 • Od kradzieży,

 • Kredytu,

 • Cargo: ładunku w krajowym transporcie,
 • Sprzętu elektronicznego.

OC firmy

Standardową ochronę zapewnia spółkom ubezpieczenie OC firmy. Jego zaletą jest to, że może być dopasowane do prowadzonej działalności. Do jego podstawowych zadań należy pokrycie kosztów związanych z popełnioną przez ubezpieczonego trzeciej osobie krzywdą. Wypłacane jest pod warunkiem nieumyślnego działania. W jego zakresie możliwe są rozszerzenia, które obejmują produkty i usługi przynoszące straty lub szkody u osób trzecich, pracodawcę (w tym: pracowników) oraz szkody powstałe w nieruchomościach (dotyczy wynajmowanych i dzierżawionych obiektów).

 

Polisa OC za dodatkową opłatą może obowiązywać za granicą. Pozwala również na ochronę w przypadku szkód powstałych podczas prac budowlano-montażowych czy usług serwisowych. Może również zabezpieczać w sytuacjach awaryjnych, nieprawidłowych działań podwykonawców czy szkód powstałych na skutek zanieczyszczenia środowiska. OC obejmuje często odpowiedzialność:


 1. Kontraktową (umowną). Obejmuje szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwej realizacji obowiązującej umowy. Może dotyczyć np. nieprawidłowo przeprowadzonej naprawy wykonanej przez pracownika.

 2. Deliktową. Stosuje się do szkód wyrządzonych przez działania niewchodzące w zakres umowy np. wypadek klienta podczas świadczonych przez firmę usług.

Opcją dodatkową jest ochrona pracowników. Do wyboru jest polisa dla członków władz (prawna ochrona), NNW, grupowa, medyczna czy emerytalna.