Na terenie krajów europejskich w trakcie transportowania ponadgabarytowych towarów zazwyczaj korzysta się z pilotażu. Pilotowanie to wszelkie czynności wykonywane podczas przejazdu, których celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas transportu ponadnormatywnych ładunków. Osobą odpowiedzialną za zapewnienie wspomnianego bezpieczeństwa jest pilot. Poza tym jego zadaniem jest zminimalizowanie rozmaitych utrudnień, które mogą pojawić się na trasie. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na ten temat?

Kiedy pilotaż transportu jest niezbędny?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych wydało rozporządzenie, które w jasny sposób przedstawia parametry informujące o tym, kiedy zachodzi konieczność wykorzystywania pilota w transporcie ponadgabarytowym. Zgodnie z tym rozporządzeniem pilotaż transportu ponadgabarytowego jest konieczny, jeśli któraś z poniższych wartości jest przekroczona, czyli:

  • długość pojazdu przekracza 23 m,
  • szerokość pojazdu przekracza 3,2 m,
  • wysokość pojazdu przekracza 4,5 m,
  • całkowita masa pojazdu przekracza 60 t.

Należy zaznaczyć, że w sytuacjach opisanych powyżej wystarczy jeden pojazd odpowiedzialny za pilotowanie, który porusza się przed eskortowanym transportem. Natomiast w chwili, gdy długość pojazdu jest większa niż 30 m, szerokość przekracza 3,6 m, wysokość to ponad 4,7 m, a masa całkowita pojazdu jest powyżej 80 t, niezbędne jest zastosowanie dwóch pojazdów pilotażowych, które poruszają się przed i za eskortowanym transportem. Tak samo sytuacja wygląda w momencie pilotażu kolumny.

Pilot transportu ponadgabarytowego – jakie są jego uprawnienia?

W prawie o ruchu drogowym zawarte są wszelkie informacje na temat tego, jakie uprawnienia posiada pilot w transporcie ponadgabarytowym. W trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych ma on prawo do wydawania poleceń oraz sygnałów pozostałym uczestnikom ruchu drogowego lub innym osobom, które znajdują się na drodze. Poza tym osoba odpowiedzialna za pilotaż transportu jest zobowiązana do zagwarantowania jak najlepszej organizacji przejazdu zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w zezwoleniu lub zgodnie z wytycznymi, które zostały określone przez zarządcę dróg poza drogami krajowymi, mostami i wiaduktami.

Na tym jednak nie kończą się obowiązki pilota. Jak informuje specjalista od tego typu zadań z firmy Toka Logistik z Woźnik w województwie śląskim, do obowiązków pilota transportu ponadgabarytowego należy także:

  • sprawowanie nadzoru nad pojazdem pilotowanym w sposób bezpośredni zarówno podczas jazdy, jak i w trakcie postoju,
  • kierowanie ruchem drogowym w niezbędnym zakresie,
  • wstrzymanie pilotowania w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia lub poważnego utrudnienia uniemożliwiającego dalszą jazdę.

W tym ostatnim przypadku konieczne jest poinformowanie o całej sytuacji policji.