Sprawa rozwodowa to często długi proces. Dlatego też należy się do niego odpowiednio przygotować. Jeśli czeka cię rozprawa sądowa z małżonkiem, dobrze jest przez nią szybko i bezboleśnie przejść. W tym celu najlepiej wynająć adwokata. Co dokładnie robi adwokat na sprawie rozwodowej? Dlaczego warto go zatrudnić? Jak przebiega procedura rozwodowa? Odpowiadamy na pytania!

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Sprawę rozwodową prowadzi zawsze 3 sędziów:

Sędzia przewodniczący: zawodowy,

Sędziowie ławnicy: zazwyczaj na sali przebywa dwóch.

Podczas sprawy sądowej na sali przebywają małżonkowie oraz pomocnicy. Tego rodzaju sprawy odbywają się bez udziału publiczności. Pozwala to na zachowanie prywatności współmałżonków. Istnieje jednak możliwość wybrania tzw. męża zaufania. Chodzi tu o zaufaną osobę, która będzie obecna na rozprawie. Nie musi być krewnym. Chociaż nie ma prawa głosu, jej obecność może dodać otuchy.

Sprawę rozwodową w sądzie można podzielić na kilka etapów:

              1. Pierwszą rozprawę.

Etap ten polega na zadaniu przez sąd niezbędnych pytań:

  • O wspólne gospodarstwo: potrzebne do ustalenia, kiedy małżonkowie przestali je prowadzić,

  • O sytuację dzieci,

  • Inne sprawy rodzinne: regulowane przez prawo cywilne,

  • Możliwość ocalenia małżeństwa.

              2. Przesłuchiwanie świadków.

              3. Przesłuchiwanie stron.

              4. Ogłoszenie wyroku.

Zakres usług adwokata w trakcie sprawy sądowej

Adwokat rozwodowy zajmuje się:

               1. Postępowaniem rozwodowym.

Każda dobra kancelaria adwokacka prowadzi kompleksową obsługę w zakresie spraw rozwodowych. Wiąże się to z czynnościami, których celem jest:

  • Ustalenie przyczyny rozpadu małżeństwa,

  • Przyznanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem: w określonym wymiarze,

  • Wyznaczenie obowiązku alimentacyjnego.

Do usług prawniczych rozwodowych zaliczają się również sprawy o separacje.

                2. Sporządzanie procesowych pism.

W ramach spraw rozwodowych adwokat przygotowuje pisma procesowe z orzeczeniem winy lub bez w przypadku:

  • Spraw o rozwód z podziałem: majątku lub mieszkania,

  • Spraw rozwodowych wiążących za sobą obowiązek alimentów.

Firma adwokacka zajmuje się w tym celu również sporządzeniem pism procesowych, które umożliwiają ustalenie opieki i władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

                3. Doradztwo prawne.

Adwokat udziela porad prawnych osobom planującym rozwód lub separację. Podczas konsultacji osoba zostaje poinformowana o skutkach rozwodu oraz o przebiegu sprawy rozwodowej. Dotyczy to zarówno sytuacji prawno-cywilnej, rodzinnej, jak i finansowej.

                4. Stały kontakt i bieżąca pomoc.

Adwokat z kancelarii służy stałą pomocą. Pomaga w podziałach majątku oraz doradza w sprawach rozdzielności majątkowej. Dotyczy to również spraw o podział majątku już po sądowo orzeczonym rozwodzie.

Pełna dyskrecja udzielanych porad decyduje o jakości usług adwokackich. Adwokat każdą sytuację powinien w tym celu rozpatrywać indywidualnie.

Często stres, emocje i traumatyczne wspomnienia związane z małżeństwem uniemożliwiają przysposobienie zawiłych przepisów prawnych i przygotowanie potrzebnej dokumentacji. Nie mówiąc już o samodzielnej reprezentacji w sądzie. Znajomość procedury rozwodowej oraz wynajęcie kompetentnego adwokata pozwala wobec tego na szybkie i satysfakcjonujące przejście przez trudny proces, jakim jest sprawa rozwodowa. Jest to ważny krok do nowego życia. Jego rozpoczęcie umożliwia kompleksowa pomoc prawna.