Czym zajmują się radcy prawni?

Materiał partnera
2019-07-15

Wiele osób myli profesję radcy prawnego, z doradcą prawnym, czy innym podmiotem consultingowym, niemającym bezpośredniej styczności z wymiarem sprawiedliwości. Zawód radcy prawnego, jest jednak dzisiaj niemalże identyczny do praktyki adwokackiej, której kompetencje są szersze tylko w zakresie prawa karnego, a mianowicie w sądowych postępowaniach Kodeksu Karnego. Radcy prawni to zatem poważani specjaliści, do których warto udać się w przypadku windykacji należności, rozwodów, czy przy przekształcaniu spółek!

Radca prawny w sprawach klientów indywidualnych

Jeśli chodzi o sprawy klientów indywidualnych, najlepsi radcy prawni, zajmują się przede prawem rodzinnym, prawem cywilnym, prawem spadkowym, czy prawem pracy. Do kancelarii radcowskich, warto zatem zgłaszać się w przypadku rozwodów, podziału majątku, separacji, alimentów na dziecko, ustalania kontaktów z dzieckiem, czy w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa. Najlepsi radcy prawni, podejmują się także działań dotyczących ubezwłasnowolnienia, ustanowienia służebności, eksmisji, dochodzenia odszkodowań, czy też ustalenia nieważności umowy, co jest dzisiaj prawdziwą „plagą”, w zakresie porozumień zarówno telekomunikacyjnych, jak i np. tych dotyczących robót wykonawczych inwestycji budowlanych. Wiele spraw klientów indywidualnych, które obsługiwane są przez radców prawnych, związanych jest także z szeroko pojętym prawem pracy. Tu wielokrotnie dzięki kompetencjom psychologicznym, negocjacyjnym i mediacyjnym prawników, dochodzi jednak do podpisywania porozumień w postaci ugody… Nie każda sprawa, musi się bowiem kończyć w sądzie!

Radca prawny dla klientów instytucjonalnych

Radcy prawni, często są również doraźnymi bądź nawet stałymi partnerami wielu organizacji. Można tutaj wymienić szpitale, fundacje, czy też firmy transportowe i handlowe, budowlane, a także korporacje usługowe. Takie grupy klientów, obsługuje jednak tylko kancelaria, wyspecjalizowana w prawie upadłościowym i naprawczym, w prawie administracyjnym, w prawie medycznym, czy też oczywiście w prawie gospodarczym i handlowym. Tak szeroką praktyką wyróżnia się m.in. innymi radca prawny mecenas Anna Haak-Trzuskawska, działająca w Poznaniu i okolicach. Dla klientów instytucjonalnych jej kancelaria, niesie pomoc m.in. w sprawach postępowania upadłościowego, zakładania i rejestracji spółek, likwidacji spółek, odszkodowań i zadośćuczynienia za błędy w sztuce lekarskiej, sporów z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy w ramach reprezentowania firmy przed Sądami Administracyjnymi, w tym sporządzania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jak zatem można zauważyć, praktyka radców prawych, jest niesamowicie szeroka i nie dotyczy tylko doradztwa prawnego, czy opiniowania danych spraw. Specjaliści ci, zajmują się także pełnym zastępstwem prawnym i procesowym m.in. przed sądami i organami egzekucyjnymi, oraz wspomnianymi negocjacjami/mediacjami.


Opracowanie artykułu:

Anna Haak-Trzuskawska Kancelaria radcy prawnego

os. Piastowskie 53/34, 61-154 Poznań Nowe Miasto, wielkopolskie
e-mail
www
telefon