czas czytania: 2 min materiał partnera

Dlaczego warto sporządzić testament u notariusza?

Testament u notariusza

Sporządzenie ostatniej woli pozwala rozdysponować majątek według własnego uznania. Testament powinien być jednak przygotowany w sposób profesjonalny – dobrze jest wykonać go w formie aktu notarialnego w renomowanej kancelarii. Takie rozwiązanie ma wiele zalet, a największą z nich jest przede wszystkim brak możliwości podważenia dokumentu przed sądem. Czym jeszcze wyróżnia się testament spisany u notariusza?

Nie do podważenia

Przygotowanie testamentu w formie aktu notarialnego to doskonałe rozwiązanie w zakresie zabezpieczenia swojego majątku. Jego rozdysponowanie po śmierci może być bowiem niekoniecznie zgodne z ostatnią wolą, czego uniknąć można właśnie poprzez spisanie testamentu. Sporządzenie go w kancelarii notarialnej jest dodatkowo niezwykle bezpieczne. Testament jako akt notarialny jest bowiem praktycznie nie do podważenia w sądowych sporach toczących się w zakresie podziału majątku po zmarłym. Dzięki temu testator ma pewność, że jego majątek zostanie rozdysponowany zgodnie z jego życzeniem.

Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest też umieszczenie testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Pozwala to łatwy dostęp do aktu, przez co jest to rozwiązanie komfortowe dla spadkobierców i testatora. Warto też pamiętać, że testament spisany u notariusza można modyfikować. Kancelaria Notarialna Adrianny Kośmider-Pietras jest w stanie udzielić wszelkich niezbędnych informacji na temat sporządzenia ostatniej woli w formie aktu notarialnego, a także przystąpić do jego przygotowania. Dlaczego jeszcze rozwiązanie to jest rekomendowane przez specjalistów?

Testament w bezpiecznym miejscu

Własnoręcznie sporządzony testament przechowywany jest przeważnie w miejscu zamieszkania lub innym, uważanym przez spadkodawcę bezpiecznym punkcie. Nierzadko jednak dochodzi do sytuacji, w których ostatnia wola ulega zniszczeniu w wyniku np. zalania czy pożaru. Bardzo trudno jest w tym wypadku odtworzyć testament, co utrudnia całe postępowanie spadkowe i nie gwarantuje rozdysponowania majątku zgodnie z wolą testatora. Problem ten nie występuje w przypadku skorzystania z usług kancelarii notarialnej.

Testament pozostaje w niej bowiem aż przez dziesięć lat od jego spisania, a dopiero po tym czasie trafia do sądu wraz z inną, zgromadzoną w tym zakresie dokumentacją. To niewątpliwy atut takiego rozwiązania, które jest korzystne także przez możliwość zasięgnięcia profesjonalnej porady w zakresie prawa spadkowego. Pozwoli to testatorowi lepiej sporządzić ostatnią wolę i zarządzić własnym majątkiem po śmierci. Zdecydowanie warto zatem zdecydować się na sporządzenie testamentu notarialnego – bezpieczeństwo gwarantowane przez notariusza daje bowiem możliwość właściwego przekazania spadku osobom uprawnionym.