Nieustanny postęp technologiczny, a także mniejsza żywotność sprzętów AGD sprawia, że tego typu urządzenia wymienia się w mieszkaniach znacznie częściej niż kiedyś. Rodzi to oczywiście problem w postaci narastającej ilości odpadów, a w tym właśnie elektrośmieci, do których zaliczają się między innymi lodówki. Te również podlegają odpowiedniej segregacji. Jak pozbyć się w takim razie niepotrzebnego sprzętu bez szkody dla środowiska?

Niebezpieczne substancje

Choć nowoczesne lodówki znacznie różnią się od niegdyś produkowanych modeli pod względem bezpieczeństwa dla środowiska, to jednak nadal w ich wnętrzu znajduje się wiele toksycznych substancji. Mowa tutaj na przykład o gazach izolujących, elektronicznych podzespołach, a także substancjach chłodniczych. W urządzeniu wystawionym na działanie czynników atmosferycznych często dochodzi do wycieku trujących związków. Te z kolei przenikają w głąb gleby, a także do wód gruntowych. Tym samym stają się niebezpieczne, zarówno dla ludzi, jak i roślin oraz zwierząt. Ponadto pozostawianie zużytego sprzętu AGD w miejscach do tego nieprzeznaczonych w znacznym stopniu po prostu zaburza estetykę krajobrazu.

Wysokie kary

Według znowelizowanej ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym elektrośmieci dzielą się na sześć grup. W związku z tym lodówki zalicza się do sprzętu, który działa na zasadzie wymiany temperatury. Oznacza to, że one także podlegają restrykcyjnym procedurom utylizacji i w żadnym wypadku nie mogą być pozostawione przy osiedlowym śmietniku lub co gorsza, wywiezione do lasu. Nie można również we własnym zakresie rozbierać jej na  części. Złamanie tych zasad skutkuje bowiem nałożeniem kary grzywny, która może wynieść nawet 5000 złotych. Tak wysoka kwota może być kolejnym argumentem, nawet dla tych, którzy nie przykładają wagi do ekologicznego trybu życia.

Właściwa utylizacja

Jak zostało już kilkukrotnie wspomniane, zużyty sprzęt AGD, a w tym także lodówki, podlegają określonej procedurze recyklingu. W związku z tym ich odbiorem mogą zajmować się tylko uprawnione do tego jednostki. Przy zakupie nowego urządzenia, stare powinni odebrać pracownicy sklepu podczas dostawy do mieszkania. Inna możliwość to oddanie lodówki do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub na przykład Zakładu Obrotu Złomem w Bydgoszczy, który także dysponuje odpowiednimi pozwoleniami na skup elektrośmieci. Takie rozwiązania pozwalają w następnej kolejności przekazać tego rodzaju odpady firmom utylizacyjnym. Te w bezpieczny dla środowiska sposób unieszkodliwiają toksyczne substancje i odzyskują na przykład tak cenne surowce, jak złoto lub miedź. Dzięki temu można zadbać również o ochronę naturalnych i nieodnawialnych zasobów Ziemi.