Za wytrzymałość wielu obiektów przemysłowych i maszyn odpowiadają konstrukcje stalowe. Ich szerokie zastosowanie i estetyczny wygląd wpływa na ich popularność i produkcję. Oprócz wytwarzania części ze stali równie ważny jest ich prawidłowy montaż. Projekty montażowe realizują zwykle wyspecjalizowane ekipy spawaczy oraz inżynierów. Proces ten przebiega w kilku etapach.

Na czym polega montaż konstrukcji stalowych?

Profesjonalna produkcja konstrukcji stalowych zakłada także ich montaż. Wobec tego praca montera konstrukcji stalowych polega na założeniu:

  1. Instalacji: elektrycznych, uziemiających i odgromowych oraz światłowodów,

  2. Obiektów budowlanych: przemysłowych, hal, magazynów, warsztatów samochodowych czy centrów handlowych,

  3. Systemów zabezpieczających.

Oprócz tego prace monterskie zakładają spawanie oraz inne działania związane ze wzniesieniem i wykończeniem obiektów powstałych na stalowych strukturach. Prace montażowe przeprowadza zespół fachowców oraz specjalne grupy monterskie. Do montażu używa się specjalnych maszyn m.in. dźwigów, wysięgników teleskopowych, ładowarek oraz podnośników nożycowych. W ten sposób możliwa jest instalacja belek, dźwigarów, a także słupów, jak również dodatkowych części, takich jak wymiany czy stężenia. Prace wykonywane są przy tym w każdych warunkach pogodowych.

Jak wygląda montaż konstrukcji stalowych?

Budownictwo przemysłowe oraz firmy specjalizujące się w tego rodzaju usługach zapewniają zwykle prace monterskie. Obejmują one nie tylko spawanie, ale też złączenie poszczególnych części ze stali i połączenie ich w odpowiednie podgrupy. Konstrukcje stalowe cechują się złożoną strukturą. Dlatego też specjaliści przygotowują plan pracy z tworzywem i realizują go przy uwzględnieniu założeń zawartych w projekcie. Etap ten przewiduje ustalenie ewentualnych nadwyżek i odkształceń.

Dopiero po złączeniu i podziale stalowych części na mniejsze grupy przeprowadza się spawanie. Istnieją różne metody zgrzewania. Jedną z najczęściej stosowanych jest użycie tzw. łuku elektrycznego w powłoce gazowej. Solidność budowy i dokładne sporządzenie spoin jest możliwe dzięki wykorzystaniu zaawansowanego technologicznie sprzętu i przyrządów. Na wytrzymałość form ze stali wpływa również posłużenie się certyfikowanymi drutami. Montaż konstrukcji stalowych kończy się śrutowaniem przeprowadzanym w specjalnej kabinie. Pozwala to na dokładne oczyszczenie wszystkich powierzchni oraz otrzymanie właściwej chropowatości. Uzupełnieniem prac monterskich jest zastosowanie środków i preparatów ochronnych np. warstwami malarskimi lub lakierniczymi. Chronią one m.in. przed korozją.

Demontaż konstrukcji stalowych

Producenci konstrukcji stalowych oraz zajmujące się ich produkcją firmy hutnicze przeprowadzają także rozbiórkę obiektów ze stali. Demontaż przeprowadza się w przypadku przeznaczenia stalowych elementów na skup złomu bądź przymusu rozłożenia struktury na mniejsze części. Wykorzystane do prac rozbiórkowych maszyny umożliwiają rozmontowanie każdego rodzaju instalacji. Odnosi się to także do większych kompleksów: zadaszeń, kotłowni, kominów, wymienników ciepła, silosów i magistrali ciepłowniczych oraz zbiorników. Demontuje się również piece grzewcze, kontenery, dźwignice czy stalowe maszyny. W tym celu wykonuje się najczęściej cięcie palnikiem. Standardowo tnie się blachy o grubości do 300 mm.