Podczas podróży zarówno po kraju, jak i za granicą coraz częściej można natrafić na prace drogowe prowadzone na ogromną skalę. Choć nie jest to sytuacja zbyt lubiana przez kierowców, trzeba mieć na uwadze, że działania te na pewno usprawnią komunikację w przyszłości. Niemniej jednak, aby utrzymać płynność ruchu podczas prac remontowych, potrzebne jest profesjonalne i czytelne oznakowanie. Co w tym zakresie oferują biura projektowe?

Projektowanie oznakowania tymczasowego

Czytelne zaprojektowanie nowego znaku, który tymczasowo regulował będzie ruch, jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym. Wszystko zaczyna się oczywiście od konsultacji z wykonawcą i zarządcą remontowanej drogi. Proces ten ma przede wszystkim ustalić, jaka informacja powinna znaleźć się na znaku. Sprawa ta jest tym bardziej trudna z tego powodu, że znaki charakteryzować muszą się absolutnym minimalizmem, jeżeli chodzi o treść, a maksymalnym oddziaływaniem, jeżeli chodzi o przekaz. Podróżując nawet z niewielką prędkością, kierowcy mają stosunkowo mało czasu na to, by podjąć właściwe decyzje. Jeżeli zaprezentowany przez biuro projekt spełnia oczekiwania klientów, musi zostać również zaopiniowany przez Policję.

Aby mieć pewność, że znak zostanie zaprojektowany z troską o najmniejszy nawet detal, warto powierzyć wykonawstwo najbardziej renomowanym biurom. Zdecydowanie zalicza się do nich firma Filaber, która dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanej kadrze pracowniczej od lat zapewnia inwestorom kompleksowe wsparcie w zakresie projektów znaków tymczasowej organizacji ruchu. Klienci mogą liczyć nie tylko na miłą i partnerską atmosferę obsługi, ale także na szeroko zakrojone i profesjonalne doradztwo. Firmę cechują się indywidualnym podejściem do każdego zlecenia oraz terminowością wykonywanych prac. Co jeszcze warto wiedzieć o oznakowaniu tymczasowym?

Oznakowanie tymczasowe – zakres stosowania

Jak sama nazwa wskazuje, głównym zadaniem oznakowania tymczasowego jest chwilowa zmiana warunków organizacji ruchu drogowego. Dlatego najczęściej można spotkać je podczas przebudowy skrzyżowań, rond, czy poszerzania pasów drogowych. Oznakowanie tymczasowe zaobserwować można również podczas prac serwisowych sygnalizacji świetlnej, podczas których musi zostać ona chwilowo wyłączona.

Znaki tymczasowe przydają się również podczas prac niezwiązanych bezpośrednio z nawierzchnią drogową. Przy remontach infrastruktury towarzyszącej wykonuje się prace ziemne. Czasami wymaga to wyłączenia jednego z pasów ruchu, a co za tym idzie zmiany jego organizacji.