Kodeks Pracy dokładnie określa obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z zagrożeniem koronawirusem w Polsce wymagana jest szczególna ostrożność w zakładach pracy. Mycie rąk czy dezynfekcja urządzeń to podstawa. Dowiedz się, jakie są dokładne zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zadbaj o swoje i osób zatrudnionych bezpieczeństwo i zdrowie!

Ogólne zalecenia prawne w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

Artykuł 207 Kodeksu Pracy dokładnie informuje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Wynika z niego, że to pracodawca jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa i higieny w biurze. Ich zapewnienie i skala działań w tym celu jest różna. Zależy od oferowanych usług czy typu działalności gospodarczej. Szczególnie ważna jest ochrona zdrowia i życia osób zatrudnionych. Umożliwia to udostępnienie bezpiecznych i higienicznych warunków do wypełniania zawodowych obowiązków. Pomieszczenia i środki ułatwiające pracę i chroniące przed szkodliwymi czy zagrażającymi życiu czynnikami to wymagana podstawa. W związku z tym ważne jest zapewnienie:

  • Badań lekarskich
  • Szkoleń BHP
  • Odzieży i obuwia roboczego: lub ochronnego
  • Urządzeń higieniczno-sanitarnych
  • Środków higieny osobistej

Szczególne zalecenia w kwestii higieny w pracy – BHP w biurze

Obowiązkiem pracodawcy i pracowników jest przestrzeganie w biurze BHP. Dlatego pomocne będą nie tylko artykuły BHP, ale również środki do higienicznego mycia rąk. W przypadku rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 ważne jest dostosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoriatu Sanitarnego. Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odległości na około 1-1,5 metra. Kontakt z klientami najlepiej przeprowadzać telefonicznie lub e-mailowo. Należy ponadto umożliwić dokonywanie płatności za pomocą terminali płatniczych. Informacje na temat prawidłowych zasad mycia rąk czy BHP powinny być dostępne dla wszystkich. Należy je wywiesić w widocznym miejscu. Warto także zadbać o specjalnie wydzielone pomieszczenia. Pracownicy lub klienci będą mogli umyć lub dokonać dezynfekcji rąk.

Dozowniki z płynem lub mydłem powinny być dostępne i stale napełniane. Trzeba unikać dotykania twarzy, a szczególnie nosa, oczu i ust. W przypadku kichania czy kaszlu należy się zasłaniać. Użytą chusteczkę następnie trzeba wyrzucić do zamykanego kosza. Po każdym kontakcie z przedmiotami należy umyć lub zdezynfekować ręce. Wszystkie wspólne pomieszczenia takie jak toalety czy kuchnie muszą być dezynfekowane. Podobnie stale użytkowane powierzchnie to jest klamki, biurka, stoły czy poręcze. Dezynfekować trzeba również klawiatury, terminale płatnicze czy telefony. Należy je wycierać preparatami do dezynfekcji lub wodą połączoną z sufrakantem. Niewskazane jest noszenie maseczek ochronnych osobom, które nie są zarażone, nie są podejrzewane o zarażenie lub nie opiekują się chorymi. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń trzeba się skontaktować telefonicznie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk w zakładach pracy

Przestrzeganie podstawowych zasad higieny w pracy to obowiązek niezależnie od sytuacji. W celu ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2 należy przestrzegać podstawowych zasad. Według Głównego Inspektoratu Sanitarnego prawidłowe mycie rąk powinno wyglądać następująco:

  1. 30 sekund – tyle powinna trwać czynność
  2. Używanie sprawdzonych środków – wody, mydła lub środka do dezynfekcji (na przykład żelu antybakteryjnego – na bazie minimum 60% alkoholu)
  3. Zmoczenia rąk wodą i nabrania mydła lub preparatu – na całą powierzchnię rąk
  4. Aplikowania mydła po całej powierzchni – i pocierania dłoni (nie zapominać o palcach, grzbietach i kciukach!)
  5. Spłukania – reszty żelu lub mydła i wytarcia rąk ręcznikiem (Wskazówka: Kran należy zakręcić przez papierowy ręcznik!)

Chociaż 15 października od 2008 roku jest Światowym Dniem Mycia Rąk, należy go obchodzić na co dzień. Zadbaj o bezpieczeństwo i zdrowie – swoje i pracowników – i udostępnij im pomieszczenia, gdzie mogą umyć lub dezynfekować ręce. Dozowniki z płynem do mycia powinny być stale napełniane. Warto w tym celu kontrolować firmę oferującą usługi w zakresie sprzątania i czyszczenia.

Źródła:GIS, GOV