Z definicji organizacja pozarządowa to jednostka, która działa na rzecz wybranego interesu przy jednoczesnym braku chęci osiągnięcia z tego tytułu zysków. W związku z tym zarówno jej założyciele, jak i członkowie wychodzą z założenia, że nie obowiązują ich te same prawa, co prowadzonych na terenie naszego kraju działalności gospodarczych. Rzeczywiście, jest w tym sporo prawny, niemniej warto razem z biurem rachunkowym Doroty Zubko poznać szczegóły dotyczące księgowości.

Czy organizacje pozarządowe muszą prowadzić księgowość?

Wydawać by się mogło, że obowiązek prowadzenia księgowości dotyczy wyłącznie działalności gospodarczych. Tymczasem także organizacje pozarządowe muszą prowadzić księgowość bez względu na to, skąd bierze się ich przychód. Nawet jeśli dana organizacja utrzymuje się ze składek jej członków, to przestrzeganie prawa jest obowiązkiem jej założycieli – w związku z tym do ich zadań zalicza się prowadzenie księgowości pełnej lub też uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Warto jednak pamiętać o tym, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby organizacja pozarządowa skorzystała z usług biura rachunkowego. Pracujący w nim specjaliści odciążą jej członków, którzy będą mogli skupić się wyłącznie na idei, nie zaś na formalnościach.

Jak wygląda prowadzenie księgowości dla organizacji pozarządowej?

Tak naprawdę prowadzenie księgowości dla organizacji pozarządowej niewiele różni się od rozliczeń rachunkowych obowiązujących działalności gospodarcze. Tutaj również w grę wchodzi prowadzenie księgowości uproszczonej, a więc uzupełnianie księgi głównej, a także księgowość uproszczona, czyli księgowość podatkowa organizacji. O wyborze sposobu prowadzenie księgowości dla organizacji pozarządowej warto porozmawiać ze specjalistami z biura rachunkowego, którzy w późniejszym czasie mogą zająć się załatwianiem wszelkich formalności. Aby jednak mieć pewność, że wszelka dokumentacja zostanie prawidłowo uzupełniona i dostosowana do aktualnych przepisów prawa, warto wybrać biuro rachunkowe, które ma doświadczenie w prowadzeniu księgowości dla organizacji pozarządowej.

Takim miejscem jest firma Doroty Zubko, której siedziba znajduje się w Zielonej Górze i już od ponad dziesięciu lat wspiera mieszkańców Zielonej Góry oraz okolic, nie tylko prowadząc księgowość pełną i uproszczoną, ale również kontrolując i uzupełniając dokumenty, przygotowując sprawozdania finansowe czy statystyczne oraz rozliczając podatki. Dzięki usługom biura rachunkowego Doroty Zubko założyciele organizacji pozarządowych mogą mieć pewność, że księgowość zostanie dostosowana zarówno do ich jednostki, jak i do obszaru działania.