Pozew do sądu pracy to narzędzie prawne, które możesz wykorzystać przeciwko swojemu pracodawcy w różnych sytuacjach. Jeśli firma, z którą podpisałeś umowę cywilno-prawną zalega z wypłatą pensji lub doświadczasz w niej dyskryminacji, warto skorzystać z tego rozwiązania. Szczegółowe informacje na temat co powinien zawierać dokument otrzymasz w Kancelarii MKK w Katowicach.

Za co można pozwać pracodawcę?

Pozew do sądu pracy na zasadach ogólnych możesz złożyć, jeśli Twój pracodawca łamie postanowienia prawa pracy. Wśród takich spraw można wyróżnić:

  • złe wypowiedzenie umowy;

  • źle wystawione świadectwo pracy;

  • mobbing;

  • brak wypłaty pensji i innych świadczeń.

Zastanawiasz się, ile kosztuje złożenie pozwu do sądu pracy? Jeśli wartość przedmiotu sporów w sprawie nie przekracza 50 tysięcy złotych, Ty nie płacisz nic. Gdy kwota jest wyższa, jako pracownik będziesz musiał uiścić 5% liczonych od wartości przedmiotu sporu.

Na rozprawę czeka się od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Uzależnione jest to od tego, ile spraw czeka w danym sądzie na rozpatrzenie.

Czy można wygrać z pracodawcą w sądzie?

Niestety, nadal większość pracowników boi się walczyć o swoje prawa z pracodawcą. Szczególnie gdy jego przeciwnikiem jest duże przedsiębiorstwo, które dysponuje własnymi prawnikami. By wygrać prawną batalię, warto skorzystać z pomocy Kancelarii MKK, która specjalizuje się w prawie pracy. Jej zespół składa się z doświadczonych adwokatów, którzy posiadają długoletnie doświadczenie w branży.

Oprócz tego warto zebrać dowody w postaci dokumentów, nagrań oraz zdjęć. Zeznania świadków są również kluczowym dowodem w sprawie na łamanie praw pracowniczych w firmie.

Pozew należy złożyć we właściwym dla pozwanego sądzie, w którego okręgu ma swoją siedzibę. Pismo można wysłać pocztą lub osobiście zanieść do biura podawczego. Czas na dochodzenie roszczeń jest określony ustawowo, ulega ono przedawnieniu po 3 latach od momentu zaistnienia ich wymagalności.