Usługi świadczone przez kancelarie adwokackie często okazują się niezbędne w momencie, gdy mamy do czynienia ze skomplikowanymi kwestiami związanymi z poszczególnymi kategoriami prawa. Z tego względu, zamiast zajmować się nimi we własnym zakresie, znacznie częściej stawiamy na usługi profesjonalistów. W poniższym wpisie przedstawiamy informacje o kancelarii adwokackiej Włoszczak-Bociarn Karina.

Sprawy cywilne i gospodarcze

Na początek trzeba wspomnieć o fakcie, że kancelaria adwokacka Włoszczak-Bociarn Karina zajmuje się obsługą zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Potencjalnego klienta z pewnością interesować będzie tutaj także fakt, że siedziba kancelarii znajduje się w Lublinie. Przechodząc już do konkretnego zakresu usług w przypadku spraw cywilnych oraz gospodarczych, korzystając z pomocy zatrudnianych w kancelarii adwokatów, w zakresie spraw cywilnych będziemy mogli spodziewać się obsługi w przypadku spraw o zapłatę z umów, z weksla, w postępowaniu nakazowym, upominawczym oraz uproszczonym. Kancelaria zajmuje się również sprawami cywilnymi o eksmisję, o podział majątku i zniesienie współwłasności, o odszkodowania należne z tytułu kradzieży, zniszczenia oraz uszkodzenia samochodu.

Wyżej wymienione elementy stanowiące usługi kancelarii adwokackiej Włoszczak-Bociarn Karina w zakresie spraw cywilnych to tylko kilka przykładów. Po więcej związanych z tym informacji dobrze będzie skierować się o pomoc już do zatrudnianych w kancelarii adwokatów. Jeżeli natomiast chodzi o sprawy gospodarcze, kancelaria zajmuje się rejestracją przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, bieżącą obsługą spółek prawa handlowego oraz windykacją należności przedsiębiorców. Z pozostałych usług wchodzących w zakres spraw gospodarczych trzeba wspomnieć jeszcze o opiniowaniu oraz przygotowywaniu projektów umów i dokumentów wewnętrznych spółek, a także o reprezentowaniu przedsiębiorców przed sądami powszechnymi w związku ze sprawami gospodarczymi i nie tylko.

Sprawy karne i rodzinne

Kancelaria adwokacka Włoszczak-Bociarn Karina oferuje świadczenie usług w związku ze sprawami karnymi oraz rodzinnymi. W kwestii oferty związanej ze sprawami karnymi potencjalny klient będzie mógł liczyć na pomoc ze strony zatrudnianych w kancelarii adwokatów głównie w przypadku obrony w sprawach karnych, karnoskarbowych, o wykroczenia, w sprawach nieletnich, przy czym trzeba zaznaczyć tutaj zarówno udział na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego. Adwokaci z kancelarii świadczą również usługi w postaci między innymi reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, reprezentacji w postępowaniu wykonawczym – o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie, przerwę w odbywaniu kary oraz zastępstw w sprawach z oskarżenia prywatnego.

Spośród głównych elementów oferty kancelarii adwokackiej Włoszczak-Bociarn Karina w kwestii spraw rodzinnych wymienić trzeba przede wszystkim sprawy o rozwód i separację, alimenty, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie oraz przywrócenie władzy rodzicielskiej, a także ustalenie kontaktów. To jednak nie wszystko, czym zajmują się zatrudniani w kancelarii specjaliści, gdyż w przypadku spraw rodzinnych możemy mieć do czynienia także z pomocą w związku z takimi sprawami jak sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa i związanych z tym roszczeń oraz sprawy o zezwolenie na wydanie paszportu.

Sprawy spadkowe

Na koniec, potencjalnego klienta z pewnością zainteresuje również możliwość skorzystania z usług adwokatów zatrudnianych w kancelarii Włoszczak-Bociarn Karina w zakresie spraw spadkowych. Tutaj będziemy mogli liczyć na pomoc w przypadku spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, unieważnienie testamentu, uznanie za niegodnego dziedziczenia, a także spraw o zachowek. Świadczenie usług związanych z wyżej wymienionymi sprawami jest możliwe dzięki odpowiedniemu wykształceniu, które adwokat Karina Włoszczak-Bociarn zdobyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.