Pogrzeb nie należy do uroczystości, które sprawiają nam radość, nie mniej jednak jest to moment podniosły i bardzo ważny w tym sensie, że chcemy poprzez oprawę pogrzebu wyrazić nasz szacunek wobec zmarłej osoby, a często także miłość, którą darzyliśmy tę osobę za życia. W różnych wyznaniach ta uroczystość przybiera różne formy, ale w Polsce najczęściej odbywają się pogrzeby katolickie.

Gdzie odbywa się ceremonia pogrzebowa?

Dobrze jeśli, uczestnicząc w ceremonii pogrzebu, zdajemy sobie sprawę z tego, jak ona w całości wygląda. Uroczystość pogrzebowa może się składać z kilku etapów, począwszy od domu zmarłego, bądź kaplicy na cmentarzu, poprzez główną część uroczystości, to jest mszę w kościele, aż po jej zakończenie na cmentarzu. Niezależnie od tego, jak będzie przebiegać uroczystość, pracownicy zakładu pogrzebowego Credo z pewnością pomogą w jego organizacji, a także w kontaktach pomiędzy rodziną a parafią, gdzie odbywać się będzie pogrzeb. Przyjęte jest, że kościołem, gdzie odbywa się msza pogrzebowa jest kościół parafialny, do którego należał zmarły, choć czasem zdarza się, że rodzina, bądź sam zmarły wyraził życzenie, by obrządek pogrzebowy odbył się w parafii, w której się wychował, albo w innej wybranej ze szczególnych względów sentymentalnych.

Jak przebiega ceremonia pogrzebu?

W obrządku katolickim za początek ceremonii pogrzebowej przyjmuje się odmówienie modlitwy za duszę zmarłego. Istnieje możliwość, by tę część przeprowadzić w domu zmarłego, choć coraz częściej przenosi się ten zwyczaj do kaplicy cmentarnej. Następnie trumna z ciałem, bądź urna z prochami zmarłego jest transportowana, zwykle przez pracowników zakładu pogrzebowego, do kościoła. Tam umieszczana jest na katafalku, czyli specjalnie do tego celu przeznaczonym podwyższeniu. Msza pogrzebowa zwykle jest krótsza od zwykłej mszy i składa się z:

  • pozdrowienia wspólnoty
  • liturgii Słowa
  • ofiary Eucharystycznej
  • pożegnania zmarłego

W tej ostatniej fazie trumna, bądź urna pokropione zostają wodą święconą oraz okadzone za pomocą kadzidła. Po zakończeniu mszy trumnę ze zwłokami przeprowadzana jest na cmentarz, gdzie orszak pogrzebowy po raz ostatni modli się w intencji zmarłego. Na koniec trumna jest złożona do grobu.