Wsparcie osoby posiadającej wykształcenie prawnicze często kojarzy się jednoznacznie z kłopotami. Warto jednak pamiętać, że zasięgnięcie porady eksperta, jakim jest Tomasz Doleżych Kancelaria Radcy Prawnego, może mieć zastosowanie również w przypadku standardowych spraw życiowych, takich jak podpisywanie wymagających umów, których zapisy i konsekwencje może przejrzyście wyjaśnić specjalista.

Kim jest radca prawny?

Zawód radcy prawnego to jedna z profesji wywodzących się z dziedziny prawa. Kandydat do tego zawodu musi spełnić szereg określonych wymagań, w tym:

  • ukończyć pięcioletnie studia prawnicze i zdobyć tytuł magistra prawa,

  • odbyć trzyletnią aplikację radcowską,

  • zdać egzamin zawodowy,

  • charakteryzować się nieskazitelnością i być osobą godną zaufania,

  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,

  • mieć pełną możliwość korzystania z praw publicznych.

Każdy z tych elementów jest obowiązkowy do spełnienia na drodze do uzyskania prawa do wykonywania zawodu, dlatego korzystając z usług eksperta, można mieć pewność, że mamy do czynienia z osobą, której umiejętności zostały wielokrotnie zweryfikowane.

Każdy radca może działać w wybranym przez siebie obszarze prawa, który go interesuje, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by specjalizować się w więcej niż jednej dziedzinie. Przykładem jest Tomasz Doleżych Kancelaria Radcy Prawnego, w której można uzyskać pomoc z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, a także w kwestii wykroczeń.

W jakich sprawach udać się do radcy prawnego?

Ustawa o radcach prawnych określa tę profesję, jako polegającą na świadczeniu pomocy prawnej. Jak to wygląda w praktyce?

O poradę radcę prawnego warto zapytać w każdej sytuacji, gdy stoimy przed ważną decyzją związaną z podpisaniem umowy. Jeśli jej zapisy nie są dla nas jasne, bądź wydają się niepokojące, najlepszym rozwiązaniem będzie udanie się do radcy, by dowiedzieć się, czy sytuacja jest bezpieczna, czy jednak warto negocjować warunki, bądź całkowicie się wycofać.

Radca prawny może reprezentować swoich klientów przed sądami oraz urzędami. Jeśli zajdzie taka potrzeba, może zająć się stworzeniem opinii prawnej, co ma zastosowanie w wielu sytuacjach zarówno w życiu osób prywatnych, jak i firm oraz spółek. Radcy zajmują się także sporządzaniem umów, dbając o interes obu stron i zgodność zapisów z prawem.

Mówiąc ogólnie, do profesjonalnego radcy prawnego można udać się w każdej sytuacji, gdy jakaś umowa, konflikt lub sytuacja budzi nasz niepokój i potrzebujemy porady, bądź też wyjaśnienia ze strony prawnej. Ważne jest jednak, by wybrać specjalistę, który działa w interesującym nas obszarze.