W ostatnich latach recykling stał się bardzo popularnym tematem. Towarzyszy każdej rozmowie, która porusza problematykę ekologii i ochrony środowiska. Co nazywamy tym terminem? Najprościej ujmując to zbiór czynności podejmowanych w celu ponownego wykorzystania odpadów. Jedną z firm, która zajmuje się tym bardzo odpowiedzialnym zadaniem jest Romar. Sprawdź, dlaczego warto im zaufać!

Ekologiczne gospodarowanie śmieciami

Recykling to proces, który polega na powtórnym wykorzystaniu odpadów do wytworzenia nowego produktu, zazwyczaj o takim samym lub podobnym przeznaczeniu. Pozyskane materiały są przetwarzane, a następnie wykonywane są z niego nowe przedmioty. Pozwala on wykorzystać odpady, dzięki czemu nie zalegają one na wysypiskach śmieci. Jego podstawową zasadą jest maksymalne wykorzystanie dostępnych odpadów, przy jak najmniejszym nakładzie energetycznym i surowcowym. Firma Romar z Komarowa zajmuje się skupem surowców wtórnych.

Główną zaletą recyklingu jest fakt, że ma on ogromny wpływ na ochronę środowiska oraz obniżenie zużycia surowców naturalnych. Ponadto przynosi oszczędność energii i powoduje znaczną redukcję wydatków. Jest sposobem na produkcję bez konieczności wykorzystywania nowych zasobów

- tłumaczy pracownik.

Recykling wpływa pozytywnie na oszczędność wody, a także zmniejsza o 95% emisję trujących gazów do atmosfery. Umożliwia on również zrównoważone korzystanie z ograniczonych zasobów naturalnych.

Skup surowców wtórnych

Firma Romar zajmuje się pozyskiwaniem surowców, które można ponownie zawrócić w procesie recyklingu. Najbardziej podatne na ponowne użycie są makulatura i tworzywa sztuczne, które obecnie stanowią dużą część produkowanych przez nas śmieci. Dlatego tak ważne są świadoma segregacja i recykling.

Skup makulatury, zajmuje się pozyskiwaniem produktów z kartonu i papieru i obejmuje:

  • tekturę falistą,

  • gazety,

  • ścinki drukarskie,

  • makulaturę mieszaną.

Każdy rodzaj może zostać poddany recyklingowi i otrzymać drugie życie w postaci tego samego produktu lub produktu o niższej jakości. Opakowania kartonowe nadają się do przetworzenia aż do momentu, w którym włókna celulozy stają się już na tyle słabe że rozpadają się tracąc właściwości.

Z kolei tworzywa sztuczne dotyczą różnego rodzaju folii i wyrobów z plastików. Firma Romar oferuje przede wszystkim skup:

  • folii bezbarwnej i kolorowej,

  • foli rolniczej.

Plastikowe odpady można przetwarzać wielokrotnie, tworząc z nich regranulat plastikowy, który jest w pełni ekologicznym surowcem wykorzystywanym w produkcji foli i plastiku.