Odpady niebezpieczne są niezwykle groźne dla zdrowia człowieka, jak i stanu środowiska. Dlatego tez tak ważną rolę odgrywa gospodarowanie nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami - począwszy od odbioru odpadów, poprzez ich składowanie i utylizację. Sprawdźmy zatem, na czym polega utylizacja odpadów niebezpiecznych oraz co warto o nich wiedzieć. Miłej lektury!

Czym charakteryzują się odpady niebezpieczne?

Należy zacząć od wyjaśnienia, czym właściwie są odpady niebezpieczne. Otóż są to odpady pochodzące z gospodarczej bądź bytowej działalności człowieka (występują pod postacią gazów, cieczy, ciała stałego), które ze względu na swe właściwości oraz skład chemiczny stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt, a także dla samego środowiska. Odpady te mają bowiem właściwości łatwopalne, toksyczne oraz szkodliwe.

Przykładem odpadów niebezpiecznych są np. oleje odpadowe, trwałe zanieczyszczenia organiczne czy odpady zawierające azbest.

Jak wygląda utylizacja odpadów niebezpiecznych?

Aby odpady mogły być zutylizowane w prawidłowy sposób, niezbędne jest ich właściwe składowanie oraz odpowiednie sortowanie. Tylko wówczas mogą one zostać poddane zniszczeniu bądź unieszkodliwieniu. Co więcej, dzięki przeprowadzeniu prawidłowej utylizacji, możliwe jest odzyskanie surowców, które można powtórnie wykorzystać. Jak zatem wygląda ich utylizacja? Można ją między innymi przeprowadzić na kilka sposobów. Oto najważniejsze z nich:

  • fizykochemiczne - metoda ta polega na unieszkodliwieniu substancji szkodliwych za pomocą odpowiednich procesów oczyszczających,

  • biologiczne - materiały organiczne rozkładane są za pomocą mikroorganizmów w warunkach beztlenowych,

  • termiczne - substancje spalane są w temperaturze powyżej 600 stopni Celsjusza,

  • składowanie - za pomocą tej metody składowane są materiały, których nie można było zutylizować innym sposobem; substancje są przechowywane w odpowiednio przygotowanych dla nich miejscach (tak by nie zagrażały organizmom żywym i środowisku).

Kto zajmuje się utylizacją odpadów?

Utylizacja odpadów niebezpiecznych to z pewnością zadanie dla firmy posiadającej przeszkolony personel oraz rozbudowany park maszynowy. Przykładem jest przedsiębiorstwo Korona z siedzibą w Kamieńcu Wrocławskim. Firma działa na rynku już od 2005 roku, a wszelkie usługi przewozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych świadczy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedsiębiorstwo Korona zapewnia sprawny i skuteczny odbiór takich odpadów jak np.:

  • ścieki technologiczne,

  • szlamy, pyły i osady,

  • katalizatory,

  • inne odpady przemysłowe.

Dlaczego utylizacja odpadów toksycznych jest tak ważna?

Odpowiednia utylizacja odpadów niebezpiecznych umożliwia powstawanie surowców wtórnych, a także ogranicza ryzyko negatywnego wpływu na środowisko.