Badanie geotechniczne gruntu – dlaczego warto wykonać je przed budową domu?

Materiał partnera
2020-01-03

Zakup działki jest jednym z pierwszych etapów wybudowania własnego domu. Należy jednak wziąć pod uwagę warunki gruntowe, jakie panują na danym terenie. Może się bowiem okazać, że występujące grunty nie nadają się do posadowienia fundamentów. Z tego względu tak istotne przed rozpoczęciem budowy domu jest przeprowadzenie badania  geotechnicznego gruntu. Czym zajmie się specjalista świadczący usługi w tym zakresie?

Specjalistyczne badania geotechniczne to nie tylko odwierty.

Zbadanie gruntu nie należy do czynności prostych i wymaga zastosowania odpowiedniego sprzętu. W zależności od warunków panujących na danym terenie oraz charakterystyki gruntu dobiera się właściwą metodę badania geotechnicznego. Wiercenia geotechniczne pozwalają ustalić profil litologiczny, geotechniczny gruntu. Badanie makroskopowe lub sondowania dynamiczne i statyczne dają informację o stanie gruntów występujących na opiniowanej działce. W większości przypadków sprawdza się np. lekka wiertnica mechaniczna, którą na specjalnie przygotowanym samochodzie z napędem na wszystkie koła posiada firma Geoservis Paweł Kalwasiński zajmująca się realizacją odwiertów geotechnicznych. Te przeprowadza się najczęściej na głębokość kilku lub kilkunastu metrów.

Pozwala to dokładnie określić parametry gruntu – jego skład czy poziom wód gruntowych. W wielu przypadkach okazuje się bowiem, że na wybranej działce konieczne jest przeprowadzenie szeregu prac ziemnych, które pozwolą na stworzenie solidnego budynku. Sporządzana przez nas opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dostarcza informacji konstruktorowi budynku do zaprojektowania odpowiedniego fundamentu. Chodzi w tym wszystkim o to by zaprojektować fundamenty zgodnie z uwzględnieniem nośności. W sytuacji, gdy warunki gruntowo-wodne są złożone i uniemożliwiają bezpieczne wykonanie stabilnych fundamentów, przygotowane na nich obiekty mogą ulec nawet katastrofie budowlanej. Jakie dokładnie są konsekwencje zrealizowania inwestycji na niezbadanym za pomocą odwiertu geotechnicznego terenie?

Brak badania geotechnicznego przyczyną wielu problemów

Jeśli nie zdecydujemy się na wykonanie specjalistycznych badań gruntu pozwalających na ustaleniu parametrów gruntu, możemy narazić się na poważne kłopoty związane z solidnością skonstruowanego budynku. Zawilgocona piwnica czy garaż to pierwsze objawy problemów z gruntem, na którym znajduje się dom. Dużym niebezpieczeństwem są pękające ściany, które w konsekwencji mogą doprowadzić do katastrofy budowlanej i zawalenia się obiektu mieszkalnego.

Takich sytuacji można jednak uniknąć właśnie dzięki badaniu geotechnicznemu gruntu. Odwierty takie zrealizowane przez specjalistów przeprowadzane są w krótkim czasie i stanowią precyzyjne oraz rzetelne źródło informacji na temat konkretnej działki. Zdecydowanie warto zatem przed budową domu nawiązać współpracę z firmą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie badań geotechnicznych. Może to ustrzec nas przed poważnymi konsekwencjami, które skutkować mogą nie tylko ogromnymi stratami finansowymi, ale przede wszystkim zagrożeniem zdrowia lub życia.

Zakup działki jest jednym z pierwszych etapów wybudowania własnego domu. Należy jednak wziąć pod uwagę warunki gruntowe, jakie panują na danym terenie. Może się bowiem okazać, że występujące grunty nie nadają się do posadowienia fundamentów. Z tego względu tak istotne przed rozpoczęciem budowy domu jest przeprowadzenie badania  geotechnicznego gruntu. Czym zajmie się specjalista świadczący usługi w tym zakresie?

Specjalistyczne badania geotechniczne to nie tylko odwierty.

Zbadanie gruntu nie należy do czynności prostych i wymaga zastosowania odpowiedniego sprzętu. W zależności od warunków panujących na danym terenie oraz charakterystyki gruntu dobiera się właściwą metodę badania geotechnicznego. Wiercenia geotechniczne pozwalają ustalić profil litologiczny, geotechniczny gruntu. Badanie makroskopowe lub sondowania dynamiczne i statyczne dają informację o stanie gruntów występujących na opiniowanej działce. W większości przypadków sprawdza się np. lekka wiertnica mechaniczna, którą na specjalnie przygotowanym samochodzie z napędem na wszystkie koła posiada firma Geoservis Paweł Kalwasiński zajmująca się realizacją odwiertów geotechnicznych. Te przeprowadza się najczęściej na głębokość kilku lub kilkunastu metrów.

Pozwala to dokładnie określić parametry gruntu – jego skład czy poziom wód gruntowych. W wielu przypadkach okazuje się bowiem, że na wybranej działce konieczne jest przeprowadzenie szeregu prac ziemnych, które pozwolą na stworzenie solidnego budynku. Sporządzana przez nas opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dostarcza informacji konstruktorowi budynku do zaprojektowania odpowiedniego fundamentu. Chodzi w tym wszystkim o to by zaprojektować fundamenty zgodnie z uwzględnieniem nośności. W sytuacji, gdy warunki gruntowo-wodne są złożone i uniemożliwiają bezpieczne wykonanie stabilnych fundamentów, przygotowane na nich obiekty mogą ulec nawet katastrofie budowlanej. Jakie dokładnie są konsekwencje zrealizowania inwestycji na niezbadanym za pomocą odwiertu geotechnicznego terenie?

Brak badania geotechnicznego przyczyną wielu problemów

Jeśli nie zdecydujemy się na wykonanie specjalistycznych badań gruntu pozwalających na ustaleniu parametrów gruntu, możemy narazić się na poważne kłopoty związane z solidnością skonstruowanego budynku. Zawilgocona piwnica czy garaż to pierwsze objawy problemów z gruntem, na którym znajduje się dom. Dużym niebezpieczeństwem są pękające ściany, które w konsekwencji mogą doprowadzić do katastrofy budowlanej i zawalenia się obiektu mieszkalnego.

Takich sytuacji można jednak uniknąć właśnie dzięki badaniu geotechnicznemu gruntu. Odwierty takie zrealizowane przez specjalistów przeprowadzane są w krótkim czasie i stanowią precyzyjne oraz rzetelne źródło informacji na temat konkretnej działki. Zdecydowanie warto zatem przed budową domu nawiązać współpracę z firmą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie badań geotechnicznych. Może to ustrzec nas przed poważnymi konsekwencjami, które skutkować mogą nie tylko ogromnymi stratami finansowymi, ale przede wszystkim zagrożeniem zdrowia lub życia.

Opracowanie artykułu:

Geoservis Kalwasiński P.

64-520 Pęckowo 18 wielkopolskie
e-mail
www
telefon