Transport kruszyw dotyczy różnego rodzaju surowców kopalnych: piasku, żwiru, kamienia czy nawet kruszyw recyklingowych. Tego typu materiały potrzebne są zarówno zakładom prefabrykacyjnym do tworzenia gotowych konstrukcji, jak i wymagają je producenci chemii budowlanej i przedsiębiorstwa budownictwa przemysłowego, drogowego, mieszkaniowego itp. Niezależnie od rodzaju kruszywa oraz jego zastosowania ważny jest jego bezpieczny i szybki transport z kopalni/składu materiałowego do zamawiającego.

Kto może transportować kruszywa?

Transport kruszyw to szczególny rodzaj przewozów krajowych i międzynarodowych, który podlega zasadom i przepisom dotyczącym przewozu materiałów sypkich. Może on być zatem realizowany tylko przez firmy, które posiadają wymagane zezwolenia oraz uprawnienia. Istotne jest posiadanie nowoczesnych sprzętów, a także zatrudnianie doświadczonych pracowników, którzy zagwarantują bezproblemową i terminową realizację zleceń. Tym cechuje się firma ŻWIRTRANS, która przy każdym zamówieniu tworzy dokładne opracowanie współpracy. Dzięki temu klient może liczyć na podatkowe czy procesowe optymalizacje. Klarowność umów jest bardzo ważna.

Zasady transportu kruszyw

Zasady transportu kruszyw jasno zostały wyznaczone w przepisach bezpieczeństwa transportu drogowego. Dokładne zapisy na ten temat można znaleźć w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym. Przepisy stanowią m.in. sposób umieszczania ładunku czy też obliczania masy całkowitej pojazdu. Przy transporcie kruszyw nie można zatem przekroczyć dozwolonej masy pojazdu z doliczonym ładunkiem. Nie można także dopuścić do przekroczenia norm związanych z naciskiem na osie ciężarówki. Ta musi być dopuszczona do jazdy – opinia Okręgowej Stacji Diagnostyki Pojazdów – oraz musi posiadać szczelną skrzynię ładunkową z zasłoniętą górą tak, by kruszywo nie wysypywało się podczas jazdy. Do przewozu kruszyw stosuje się zatem obecnie:

  • ciągniki siodłowe z naczepami typu „wanna” – najczęściej posiadają wysyp hydrauliczny boczny lub tylny,
  • specjalne wywrotki,
  • ciągniki siodłowe z naczepami typu „firanki” – w ich wnętrzu przymocowane są mniejsze skrzynie załadowcze dla kruszyw (możliwość przewozu kilku skrzyń z innymi rodzajami kruszyw lub realizowania zleceń drobnicowych).

Optymalizacja kosztów transportu kruszyw

Optymalizacja kosztów transportu kruszyw jest możliwa przede wszystkim dzięki nowoczesnej technologii firm przewozowych, a także dzięki stosowaniu przez nie odpowiednich strategii logistycznych. Przewóz specjalistycznymi wywrotkami lub ciężarówkami z naczepami z wysypem hydraulicznym usprawnia procesy załadunku, przeładunku oraz wyładunku. Ważne jest także to, aby przedsiębiorstwa przewozowe tworzyły trasy przejazdu, unikając ciasnych dróg, odcinków zatłoczonych, a także niebezpiecznych.

Optymalizacji kosztów transportu kruszyw należy także szukać w usługach firm przewozowych, które są szeroko wyspecjalizowane. Najlepiej na dostawce wybrać przedsiębiorstwo, które posiada własny skład materiałów, zajmując się tym samym ich sprzedażą. Poleca się także wybierać firmy, które oprócz transportu kruszyw wyspecjalizowane są w ich wydobyciu. Uwagę warto również koncentrować na zakładach, które są stałymi partnerami biznesowymi dystrybutorów kruszyw oraz kopalni. Takie firmy uproszczą logistykę transportową, zapewniając błyskawiczny dowóz materiałów na plac budowy.

Wspomnieć warto także o transporcie kruszyw łączonym z usługami robót ziemnych – wykopy fundamentowe, niwelacje terenu itp. W przypadku takiej szerszej obsługi połączonej również ze sprzedażą towarów można liczyć na ośmioprocentowy podatek VAT za towary/usługi. W innym wypadku VAT wynosi nawet do 25%. O szczegóły należy pytać hurtownie materiałów budowlanych, firmy przewozowe kruszyw, firmy robót ziemnych, a także kopalnie.