Zastanawiałeś się jakie prace musisz zlecić fachowcom, zanim firma budowlana przejdzie do stawiania domu? Jednym z takich czynności jest badanie geotechniczne gruntu. Celem takiego działanie jest ogólnie rzecz biorąc, ustalenie warunków wodno-gruntowych na danym terenie. Firma, która wykonuje je to Soil Geo. Sprawdź, na czym dokładnie takie działania polegają i po co się je wykonuje.

Czym są badania geotechniczne gruntu?

Chcąc wybudować obiekt budowlany na danym terenie, muszą zostać przeprowadzone badania geotechniczne gruntu, które mają na celu sprawdzenie dokładnych warunków wodno-gruntowych na obejmowanym obszarze. Biorąc pod uwagę szczegóły, należy określić jaki typ gleby występuje na działce.

Specjalista z firmy Soil Geo, który pracuje na terenie małopolski, sporządza dokumentację z takimi informacjami jak głębokość, na której umiejscowione są poszczególne warstwy ziemi i jaki jest poziom wód gruntowych. Jest to bardzo ważne w momencie, kiedy ma być tam postawiony budynek mieszkalny.

Podstawowym sprawdzeniem jest oczywiście fakt, czy na danym miejscu może być wybudowany jakikolwiek obiekt nieruchomości. Jeśli nie ma przeciwwskazań, to określa się jaki rodzaj fundamentowania będzie najbardziej korzystny, tak aby dom był stabilny i bezpieczny.

Jak wygląda takie badanie geotechniczne?

Zgodnie z procedurami, które muszą być zachowane, przeprowadzając badania geotechniczne, wykonuje się trzy otwory na minimalną głębokość 2 metrów poniżej przewidywanego posadowienia fundamentów.

Następnie pobierane są próbki gleby oraz wody. Czasami przekazywane one są do laboratorium na badania. Gdy w gruncie znajduje się piasek lub żwir, określa się jego zagęszczenie i inne właściwości fizyczne.

Zakończeniem takich prac jest sporządzenie raportu w postaci graficznej i opisowej, które ma na celu pomoc w ustaleniu dokładnego projektu budynku i fundamentów. Wyznacza się odpowiedni rodzaj izolacji, która powinna być zastosowana w piwnicach.