Wyróżnia się kilka metod, które umożliwiają pozbywanie się płynnych zanieczyszczeń z domów, zakładów przemysłowych lub gospodarstw rolnych. W miastach powszechnie korzysta się z kanalizacji, jednakże nie zawsze istnieje możliwość podłączenia się do niej. W takich sytuacjach konieczne jest wybudowanie szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Decydując się na której z tych rozwiązań musimy wiedzieć, że konieczne jest regularne ich oczyszczanie, czyli asenizacja.

Usługi asenizacyjne – czym są?

Asenizacja to określenie dotyczące wypompowania oraz wywiezienia płynnych zanieczyszczeń z różnego typu zbiorników, np. szamb. Do realizacji tej czynności konieczne jest wykorzystanie specjalistycznych pojazdów asenizacyjnych. Asenizacja to sanitarny zabieg, który stanowi zabezpieczenie przed przepełnieniem ścieków i kanałów, które przeznaczone są do gromadzenia zanieczyszczeń płynnych.

W obecnych czasach istnieją rozbudowane sieci kanalizacyjne, które sprawiają, że wyzów ścieków nie jest już konieczny. Aczkolwiek dotyczy to tylko większości miast. Z kolei mieszkańcy domów jednorodzinnych doskonale zdają sobie sprawę z tego, że konieczne jest wybudowanie szamba, a to wiąże się z jego regularnym oczyszczaniem.

Asenizacją nazywa się wywóz zanieczyszczeń, które pochodzą z szamb przydomowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zakładów produkcyjnych oraz ich oczyszczalni ścieków, a także z gospodarstw rolnych. Usługi asenizacyjne wykonywane przez firmę Ascenizacja z Sulechowa w województwie Lubuskim obejmują transport ścieków przemysłowych i komunalnych, które pochodzą ze zbiorników odpływowych i bezodpływowych. Ponadto usługi te dotyczą również utylizacji odpadów płynnych, np. osadów pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Firmy zajmujące się tą czynnością najczęściej współpracują z dużymi oczyszczalniami ścieków bądź też posiadają własną oczyszczalnię. Aby możliwe było wywożenie zanieczyszczeń, niezbędne jest posiadanie pozwoleń zezwalających na prowadzenie działalności tego typu.

Sprzęt do asenizacji

By możliwe było wykonywanie usług asenizacyjnych, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu. Ten musi być przeznaczony do transportowania nieczystości. Należy mieć na uwadze, że podczas wywozu ścieków nie tylko unosi się nieprzyjemny zapach, lecz również mamy do czynienia z dużym stężeniem toksyn. Dlatego już podczas opróżnianiu zbiorników oraz wywozie ścieków należy zachować wysokie standardy bezpieczeństwa. Pomocne w osiągnięciu tego celu jest używanie wyspecjalizowanych pojazdów asenizacyjnych. Dzięki nim możliwe jest szybkie i bezpieczne pozbycie się zanieczyszczeń, nie ryzykując przy tym przedostania się nieczystości do środowiska.

Pojazdy asenizacyjne to zwykle cysterny lub samochody posiadające beczki asenizacyjne. Ich pojemność jest zróżnicowana. Oprócz beczek taki pojazd wyposażony jest też w węże i mechanizm pompujący. Dzięki zastosowaniu węży możliwe jest opróżnianie zbiorników, do których mamy utrudniony dostęp.