Jak często należy sprawdzać stan instalacji gazowej?

Materiał partnera
2019-05-20
piec gazowy

Nieszczelna instalacja gazowa może być przyczyną wielu groźnych i śmiertelnych wypadków. Twojemu życiu zagraża nie tylko wybuch (a co za tym idzie pożar), ale również zatrucie się lotnymi gazami. Każdy właściciel instalacji gazowej w domu jest zobowiązany do tego, aby regularnie sprawdzać jej stan. Jak często powinieneś ją kontrolować i w jaki sposób należy to robić?

Na czym polega kontrola?

Samodzielna kontrola powinna odbywać się każdego dnia. Jeśli po wejściu do pomieszczenia wyczuwać charakterystyczny zapach gazu, konieczne jest wezwanie specjalisty. Profesjonalne testy warto zlecać minimum raz do roku. Zakres kontroli obejmuje nie tylko wszystkie przewody, ale również wszelkie podłączone do instalacji gazowej urządzenia, takie jak piece oraz kuchenki. Specjalista z firmy MB Ekoprofil wśród podstawowych czynności podczas przeglądu instalacji gazowej wymienia:

  •     zapoznanie się z dokumentacją i uwagami z poprzednich kontroli;
  •     przejrzenie dokumentacji związanej z odbiorami po zakończeniu budowy lub gruntownego remontu;
  •     kontrola właściwego usytuowania zaworów (powinien być do nich swobodny dostęp);
  •     badanie stężenia gazu w pomieszczeniach;
  •     sprawdzenie stanu gazomierza;
  •      kontrola stanu urządzeń gazowych (poprawność spalania, właściwe zabezpieczenia).

Test powinien odbywać się dwuetapowo – przy kurkach odkręconych i zakręconych. Wykonywać powinna go tylko i wyłącznie odpowiednio wykwalifikowana osoba, posiadająca specjalistyczny sprzęt. Każda kontrola powinna kończyć się spisaniem protokołu, w którym zostanie ujęty stan instalacji oraz ewentualne wskazówki, w jaki sposób wyeliminować drobne usterki.

Zagrożenia wynikające z nieszczelnej instalacji

Błędy i usterki w obrębie instalacji gazowej zwykle nie wynikają z niewłaściwego użytkowania przez właściciela. Zdarza się, że pojawiają się one już podczas etapu budowy i tworzenia przyłączy. Niektóre wady tal trudno wykryć, że dostrzeżemy je dopiero po kilku latach. Nieprawidłowości mogą pojawić się na trzech etapach:

  •     Projektowania – gdy zaprojektowana instalacja nie spełnia wszystkich standardów bezpieczeństwa lub wskazane do użycia materiały są słabej jakości.
  •     Wykonywania – szczególnie wtedy, gdy usługą zajmuje się nieprofesjonalna firma.
  •     Eksploatacji – podczas używania instalacji gazowej nie wolno w żaden sposób przebudowywać jej na własną rękę. Konieczne jest również użytkowanie zgodnie z zaleceniami specjalisty.

W wyniku nieszczelnej instalacji gazowej może dojść do poważnych wypadków. To właśnie gaz jest przyczyną niebezpiecznych wybuchów. Przy dużych stężeniach wystarczy tylko iskra, aby cale pomieszczenie stanęło w ogniu. Niestety nie tylko duże wybuchy mogą prowadzić do tragedii. Zdarza się, że płomień z początku będzie niewielki, jednak szybko zacznie się rozprzestrzeniać. Uważać trzeba również na lotne gazy, którymi można się zatruć poprzez układ oddechowy.

Opracowanie artykułu:

MB-Ekoprofil. Banaś M.

ul. Łukowa 10 lok. 6, 57-400 Nowa Ruda dolnośląskie
e-mail
www