Kostka brukowa to jeden z najpopularniejszych materiałów, którym wykańczamy teren wokół naszego domu. Przemawia za nią estetyczność, a także komfort późniejszego korzystania z takiej nawierzchni. Jak jednak układa się kostkę brukową? Praca ta nie jest taka łatwa jak się wydaje, ponieważ każdy krok jest bardzo ważny i należy wykonać go starannie. Z czego dokładnie składa się proces układania kostki brukowej?

Odpowiednie przygotowanie nawierzchni

Zanim zaczniemy układać kostkę brukową, musimy mieć miejsce, gdzie będzie ona układana. Miejsce to nie może być zaniedbane, dlatego konieczne jest jego odpowiednie przygotowanie. Pierwszy etap prac stanowi korytowanie, czyli usuwanie ziemi z miejsca, w którym będziemy chcieli ułożyć kostkę brukową. Pierwotny grunt zazwyczaj wykopuje się na głębokość od 20 cm do 40 cm. Jak zalecają specjaliści w tej branży z firmy Adamos-Bruk, oprócz usunięcia ziemi należy zadbać o to, by w powstałym zagłębieniu nie było korzeni roślin i innych rzeczy.

Po korytowaniu niezbędne jest wyrównanie terenu. To na tym etapie prac kształtuje się późniejszy wizerunek całej nawierzchni, czyli zakręty, rozjazdy itp. Nie można także zapomnieć o stworzeniu docelowych spadków i odwodnień w naturalnym gruncie. Podczas wyrównywania terenu trzeba także zadbać o właściwe nachylenie nawierzchni. Zwykle wynosi ono od 0,5 cm do 3 cm na każdy metr układanej kostki.

Wykonanie podbudowy i podsypki

Nieodłącznym elementem układania kostki brukowej jest wykonanie podbudowy. Podbudowa to warstwa konstrukcyjna, od której zależy stabilność nawierzchni, a także jej wieloletnie użytkowanie. Do stworzenia podbudowy najczęściej wykorzystuje się kruszywa naturalne lub łamane, które umieszcza się na utwardzonym podłożu. Po wyłożeniu materiału należy go zagęścić do odpowiedniego stopnia.

W zależności od przeznaczenia nawierzchni, warstwa podbudowy może mieć różną grubość. W ogrodach zwykle wystarcza 20 cm, zaś w miejscach, w których po kostce będą poruszały się samochody, należy wykonać podbudowę o grubości 35-40 cm. Oczywiście wpływ na grubość podbudowy będzie miał także rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych. Dopiero po wykonaniu podbudowy można zająć się wykonaniem obramowania.

Następnym etapem jest wykonanie podsypki. W tym celu stosuje się odsiewki kamienne lub piasek płukany. Grubość podsypki to 3-5 cm. Podsypkę należy wyrównać i wykonać w niej spadki, jednakże nie zagęszcza się jej.

Układanie kostki

Po odpowiednim przygotowaniu podłoża przyszedł czas na jeden z ostatnich etapów, czyli układanie kostki brukowej. Jeśli układamy kostkę z kilku różnych palet dobrze by było wymieszać kostki ze sobą, aby uniknąć różnic w kolorystyce nawierzchni. Poza tym podczas układania kostki należy mieć na uwadze, by zostawiać między nimi szparki, które będą na sam koniec zasypane piaskiem. Pod żadnym pozorem nie można fugować kostki brukowej piaskiem z cementem, bowiem podczas opadów można dojść do trwałego związania składników.

Nadmiar piasku należy usunąć z ułożonej nawierzchni przed wibrowaniem, a po tej czynności należy ponownie wykonać spoinowanie, aby uzupełnić braki. Na wielkość fug duży wpływ ma rodzaj kostki brukowej, sposób wykończenia nawierzchni, a także jej przeznaczenie. Podczas układania kostki nie można zostawiać zbyt małych przestrzeni między pojedynczymi kostkami, ponieważ mogą one się ocierać o siebie, co będzie powodowało ich kruszenie.