Niemalże każda inwestycja budowlana wymaga wykorzystania kruszyw budowlanych takich, jak piasek, czy żwir. Są one potrzebne do utwardzania dróg, wymiany gruntu pod fundament, czy do celów tworzenia warstw filtracyjnych. Aby kruszywa dla odpowiednich inwestycji wyróżniały się wysoką jakością stworzono wiele norm prawnych, które regulują ich gramaturę, formę, czy parametry fizyczne. Istotny jest również ich podział, np. ze względu na uziarnienie…

Kruszywa a ich uziarnienie

Jedną z głównych cech każdego kruszywa jest uziarnienie. Pierwsza kategoryzacja dotyczy właśnie tego parametru. Wyróżnia się zatem kruszywa drobne, grube oraz bardzo grube. Pierwsze z nich charakteryzują się ziarnami mniejszymi lub równymi 4 milimetry. Grube zaś to te, które nie przekraczają 63 milimetrów. Bardzo grube mogą mieć nawet 250 mm! Wyróżnić należy jeszcze grupę specjalną. Mowa o kruszywach wypełniających, czyli tzw. wypełniaczach. Ich wielkość ziaren jest w stanie swobodnie przejść nawet przez sito 0,065 mm… są to zatem drobinki pozwalające np. uszlachetnić dany produkt, czy stworzyć odpowiedni łącznik dla mieszanek kruszyw o różnym uziarnieniu. Jeśli o nim mowa nie można przy tym zapomnieć o kruszywach o uziarnieniu ciągłym, kruszywach naturalnych żwirowych, czy o kruszywach określanych mianem pyłów!

Kruszywa a gęstość

Drugi ważny parametr kruszyw dotyczy ich gęstości. Większe lub równe 3000 kg/m3 zwane są ciężkimi; te w przedziale od 2000 do 3000 kg/m3 nazywamy zwykłymi; a przy wartości mniejszej lub równej 2000 kg/m3 mamy do czynienia z kruszywami lekkimi. Warto przy tym wiedzieć, że zapotrzebowanie krajowe rośnie na wszystkie te trzy typy, a parametr gęstości ważny jest zarówno przy określaniu standardu kruszyw naturalnych, jak i syntetycznych czy recyklingowych. Kruszywa ciężkie i zwykłe często stosuje się przy inwestycjach drogowych i kolejowych. Lekkie z kolei mają wielokrotnie swoje zastosowanie przy budowie domu jednorodzinnego.

Największe zapotrzebowanie w Polsce – piaski i żwir

W Polsce największe zapotrzebowanie obserwuje się na piaski oraz żwir. Pierwszy materiał występuje w rodzaju płukanym, kopanym gatunku II, czy żużlowym, mogąc posiadać frakcje np. w zakresie 0-2 mm, czy 0-4 mm. Piasek przy tym jest głównie potrzebny do produkcja mieszanek betonowych i prefabrykatów, zaprawy budowlanej, czy przy różnych działaniach w budownictwie ogólnym, drogowym i hydrotechnicznym. Drugim najpopularniejszym kruszywem jest zaś żwir. Jego uziarnienie może być bardzo różne – występuje w dziesiątkach wersji – a stosowany jest również w tych dziedzinach, co piasek. Gdzie można kupić zaś wysokiej klasy żwir? Najlepiej od profesjonalnych dostawców, którzy ściśle współpracują z kopalniami. Tak jest w przypadku przedsiębiorstwa REMIX, które dystrybuuje również ważny w Polsce kamień czerwony, dolomit, granit, korę czy ziemię luzem. Kooperując z takimi firmami możesz liczyć na błyskawiczny i tani przewóz kruszyw!