Każdą robotę na placu budowy należy odpowiednio zaplanować oraz przygotować. Poza tym niezbędne jest przeprowadzenie prac początkowych, które wykonywane są jeszcze przed przyjazdem ciężkich maszyn na teren budowy. Prace te polegają na przygotowaniu terenu pod budynek, który ma zostać tam wzniesiony. Prace te określa się jako roboty ziemne. Czym one dokładnie są i jakie są ich rodzaje?

Czym są roboty ziemne?

Roboty ziemne to początkowe prace wykonywane na placu budowy. Ich celem jest odpowiednie przygotowanie terenu tak, aby możliwe było wzniesienie planowanego budynku. Prace ziemne przeprowadza się przed przyjazdem ciężkich maszyn budowlanych.

Roboty ziemne to nic innego, jak wydobywanie naturalnego gruntu (ziemi), jego przemieszczanie, odpowiednie kształtowanie lub usuwanie z placu budowy. Oczywiście wszelkie prace ziemne muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami projektowymi. Roboty te są niezbędne do przeprowadzenia przy budowlach podziemnych, fundamentach budowli nadziemnych, podczas kształtowania terenu, czy też podczas kształtowania terenu pod nawierzchnie lub budowy instalacji podziemnych.

Oprócz wydobywania niepotrzebnej podczas prac budowlanych ziemi, roboty ziemne polegają na jej przetransportowaniu w określone miejsce, a także układaniu i zagęszczaniu masy ziemnej. Roboty te można przeprowadzać na rozmaite sposoby. Oczywiście najczęściej w tym celu wykorzystuje się koparki, które znacznie ułatwiają i usprawniają wykonywanie tych prac, jednakże nie jest to jedyna metoda. Oprócz wykorzystania maszyn możliwe jest przeprowadzanie robót ziemnych sposobem ręcznym. Niekiedy takie rozwiązanie jest nawet korzystniejsze, w szczególności, gdy ilość wykopu jest niewielka lub należy coś wykonać bardzo precyzyjnie. Poza tym do robót ziemnych zdarza się również wykorzystać materiały wybuchowe, jednakże mają one zastosowanie głównie w przypadku twardych i zbitych gruntów, których nie można usunąć w inny sposób.

Rodzaje robót ziemnych

Wśród robót ziemnych można wyróżnić kilka ich rodzajów. Specjaliści w tej branży dzielą prace bardzo prosto na wykopy i nasypy. Różnią się one między sobą tym, że wykopy wykonywane są poniżej poziomu ziemi, zaś nasypy powyżej. Zarówno nasypy, jak i wykopy mogą być trwałym ukształtowaniem terenu, a nie tylko tymczasowym. Wykopy, którymi zajmuje się m.in. firma Ms-Bud można jeszcze podzielić na:

      ·        budowlane,

      ·        przygotowawcze,

      ·        wąskoprzestrzenne,

      ·        szerokoprzestrzenne,

      ·        płytkie,

      ·        średnio głębokie,

      ·        głębokie,

      ·        podstropowe,

      ·        liniowe,

      ·        szczelinowe,

      ·        rozporowe.

Natomiast nasypy można podzielić na:

      ·        kontrolowane,

      ·        niekontrolowane.

Nasypy kontrolowane układane są warstwami, a potem są zagęszczane, z kolei nasypy niekontrolowane stanowią odkłady pryzmowe i zwałowe.

Roboty ziemne, mimo że są początkowym etapem prac na placu budowy to nie należą do prostych, a podczas ich wykonywania trzeba zachować szczególną ostrożność.