Firmy robót ziemnych obecne są dzisiaj niemalże na każdym placu inwestycyjnym, obsługując głównych wykonawców oraz inwestorów. Gwarantują one przy tym prace dotyczące niwelacji tereny, wykopów pod fundament, czy tez pod uzbrojenie terenu. Czy jednak tylko budownictwo wymaga prowadzenie złożonych robót ziemnych? Odpowiedź brzmi nie. Ważnymi usługami, są m.in. te dotyczące melioracji, z czego korzystają m.in. rolnicy.

Czym są melioracje?

Meliorcje stosowane są dzisiaj między innymi w rolnictwie, a obejmują specjalistyczne działania techniczne, a czasem też biologiczne oraz organizatorsko-gospodarcze, które pozwalają ulepszać lub przekształcić dany teren. Celem tego działania jest zwiększenie produkcji rolnej lub jakości użytków rolnych. Jeśli mowa o melioracjach odwadniających, to przede wszystkim zaś myślimy o usuwaniu niesprzyjających warunków wodnych, które mogłyby zniszczyć uprawy roślin, czy nawet przy silniejszych opadach lub roztopach zalać dany teren. Za melioracje można w uproszczeniu uznaj specjalnie przygotowywane rowy, które różnią się długością, głębokością i szerokością. Ustalane jest to zawsze indywidualnie, według parametrów gleby i rozległości problemu.

Melioracje odwadniające

Rodzajów melioracji jest wiele. Wyróżnić można między innymi agromelioracje, fitomelioracje, czy też melioracje przeciwerozyjne. Najpopularniejsze są jednak te odwadniające, które dotyczą niczego innego, jak odwadniania użytków rolnych z okresowego lub trwałego nadmiaru wody. Objawem, który może zaś wskazywać na konieczność przeprowadzenia takiego procesu jest m.in. okresowe utrzymywanie się wód na powierzchni terenu, czy też zbyt powolne obsychanie gleb. To wtedy należy podjąć decyzję o tym, czy melioracja ma mieć charakter otwarty, czy drenażowy. W pierwszym przypadku mowa o tworzeniu specjalnych rowów osączających, zbierających, opaskowych, lub też obwodowych.

Jak tworzone są melioracje?

Melioracje powinno tworzyć się przy udziale geotechników, czasem geodetów, techników rolnych, oraz przy współpracy z dobrą firmą robót ziemnych. To ona wykorzysta do tworzenia rowów otwartych specjalne i bardzo precyzyjnego – co do jednego centymetra – minikoparki. Czasem wykorzystywanym sprzętem są zwykłe, większe maszyny ciężkie – koparki – które nie grzęzną nawet w bardzo wilgotnych terenach rolnych: na polach, czy łąkach. Jeśli zatem potrzebujesz pomocy przy stworzeniu melioracji, koniecznie zgłoś się do przedsiębiorstwa ZBYSZKO-Bud Usługi Ziemne, które obsługuje od lat klientów indywidualnych, biznesowych oraz publicznych, słynąć ze 100% profesjonalizmu, nowoczesnego podejścia i atrakcyjnych cen!