Budowa różnego rodzaju dróg czy innych powierzchni transportowych to nie lada wyzwanie. To wieloetapowy proces wymagający zaangażowania wyspecjalizowanych maszyn, które pozwolą na wykonanie kolejnych prac. W przygotowaniu gruntu pod budowę drogi, niebagatelną rolę odgrywa jego stabilizacja. Zadaniem tego procesu jest nadanie ziemi odpowiednich właściwości nośnych i parametrów wytrzymałościowych. Podłoże dzięki temu jest ulepszone, co wypływa na bezpieczeństwo i trwałość. Na czym polega stabilizacja gruntu? Kiedy się ją wykonuje?

Ulepszenie podłoża

Stabilizacja gruntu polega na wymieszaniu rodzimego gruntu lub kruszywa z odpowiednio dobranym spoiwem hydraulicznym i wodą z uwzględnieniem optymalnych warunków wilgotności, co pozwala na osiągnięcie pożądanych parametrów wytrzymałościowych i projektowanej nośności podbudowy pomocniczej, zasadniczej, a także znacząco ulepszonego podłoża. Jak mówią specjaliści z firmy Wróbel, oferującej profesjonalne prace ziemne, uzyskana pod wpływem stabilizacji gruntu scalona warstwa konstrukcyjna wykazuje się właściwościami wodo- i mrozoodpornymi, a co najważniejsze odpornością na odkształcenia, czyli okleinowanie. Spoiwo hydrauliczne najczęściej stanowi cement, popiół, wapno lub gotowe mieszanki na bazie wymienionych składników. W niektórych przypadkach stosuje się również środki jonowymienne. Stabilizacja może odbywać się na miejscu wykonywanych robót. To tak zwana metoda in situ. To proces technologiczny polegający na dozowaniu ilości odpowiednio dobranego spoiwa według przygotowanej laboratoryjnie receptury. Na tym etapie niezwykle pomocną maszyną jest recykler, który miesza rozłożone spoiwo z podłożem na konkretną głębokość, oscylującą wokół 15-45 cm. Następnie podłoże zagęszcza się walcami i profiluje równiarkami zgodnie z zawartymi w projekcie wytycznymi. Ustabilizowany grunt wymaga kilkudniowej pielęgnacji poprzez polewanie wodą, po czym przechodzi kontrolę jakości.

Zastosowanie i zalety

Wszelkie prace budowlane wymagają spełnienia określonych w projekcie norm, które gwarantują bezpieczeństwo i trwałość wykonywanych robót. Stabilizacja gruntu cementem lub innym spoiwem znacząco przyczynia się do niwelowania kosztów związanych z wymianą gruntu oraz tradycyjnych warstw z kruszywa. To sprawia, że proces ten cechuje się walorami ekonomicznymi i ekologicznymi, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości, wydajności i krótkiego czasu realizacji prac.

Stabilizację gruntu stosuje się przede wszystkim podczas budowy dróg leśnych i dojazdowych, ścieżek rowerowych, nasypów i wałów powodziowych. Co więcej, z wykorzystaniem tej techniki wzmacnia się i ulepsza podtorza kolejowe, podłoża drogowe oraz grunty przeznaczone na płyty lotniskowe, posadzki hal magazynowych, targowych czy produkcyjnych i parkingi.

- o zastosowaniu mówią specjaliści z firmy Wróbel.

Ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi, związane z rozwojem infrastruktury, proces stabilizacji gruntu ulega regularnej modernizacji.