Za zbiorniki technologiczne uznaje się konstrukcje stalowe o wysokiej odporności na różnego rodzaju siły oraz związki chemiczne. Powstają one w niemalże każdym zakładzie przetwórczym, czy też produkcyjnym w bardzo różnej postaci oraz rozmiarach. Dowiedz się zatem, jakie mają one zastosowanie, konstrukcje, a także kto je w Polsce produkuje.

Zastosowanie zbiorników technologicznych

Zbiorniki technologiczne mogą mieć bardzo szerokie zastosowanie. Są one wykorzystywane  w energetyce, przemyśle rolnym i spożywczym, w przemyśle chemicznym, w branży górniczej i petrochemicznej, a także w wielu innych gałęziach przemysłu zarówno lekkiego, jak i ciężkiego. Często są one wyposażone dodatkowo w urządzenia do ogrzewania, do mieszania, czy w różnego rodzaju instalacje. Najwyższe technologicznie zbiorniki są także udoskonalane o elementy i sprzęty pomiarowe, które pozwalają uzyskiwać informacje na temat pH przechowywanych cieczy, czy ciał stałych, a także temperatury wewnętrznej, gęstości oraz przewodności.

Jeśli chodzi o uszczegółowienie zastosowania zbiorników technologicznych, należy wiedzieć, że mogą one mieć bardzo różne przeznaczenie. Często wykorzystywane są w produkcji, roztwarzaniu i konfekcjonowaniu chemikaliów. Mogą też stanowić regulatory przepływu, czy mogą być udoskonalone i występować w formie neutralizatorów kwasów. Wielokrotnie zbiorniki technologiczne przechowują również wodę do celów technicznych, czy ciekłe ubytki procesów technologicznych. Mogą także być budowane tak, aby wypełniać je materiałami stałymi. Wtedy mowa jednak bardziej o silosach.

Konstrukcje zbiorników technologicznych

Wygląd zbiorników technologicznych może być bardzo różnorodny. Mogą przybierać kształty łodzi podwodnych, rakiet kosmicznych, czy też mogą być niemalże prostokątne. Wszystko zależy od przeznaczenia oraz od wymiarów. Zbiorniki technologiczne to bowiem nie tylko małych i średnich rozmiarów konstrukcje. Często są to olbrzymie, wielotonowe obiekty. Muszą one przy tym być niesamowicie odporne na różne działania zewnętrzne, a także muszą przejść wiele ważnych prób – między innymi szczelności i ciśnieniowych, czy wytrzymałościowych. Sposób ich produkcji, montażu, a nawet konserwowania i malowania, zawsze wyznaczają bardzo restrykcyjne polskie i europejskie normy. Wśród wielu z nich można wyróżnić te: PN-EN ISO 14001:2015; PN-N-18001:2004; PN-EN 10207:2017-12 (Stale na proste zbiorniki ciśnieniowe -- Wymagania techniczne dostawy blach, taśm i prętów).

Polscy producenci zbiorników technologicznych

Polskie firmy produkcyjne zbiorników technologicznych, oraz tworzenia i montażu konstrukcji stalowych, są bardzo uznane w całej Europie. To one wielokrotnie wyznaczają branżowe standardy, rywalizując z przedsiębiorstwami niemieckimi, francuskimi, czy brytyjskimi. Dowodem na to jest sukces ogólnoeuropejski firmy MEKRO, która dostarczała swoje instalacje przemysłowe oraz zbiorniki – technologiczne oraz magazynowe – między innymi do Norwegii, Szwecji, Finlandii, Rosji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemiec, Holandii i wielu innych państw m.in. z UE. Spółka przy tym jest zaliczana do grona 100 najprężniej rozwijających się przedsiębiorstw w naszym kraju, co potwierdza specjalny certyfikat.