Księgowość pełna czy uproszczona- która wersja jest lepsza dla przedsiębiorcy?

Materiał partnera
2019-11-16
prowadzenie firmy

Każda osoba, która pragnie rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, musi dokonać wyboru optymalnego sposobu rozliczania swojej firmy. Może to sprawiać niemały problem, zwłaszcza że dostępnych rozwiązań jest wiele. Czym różni się księgowość pełna od uproszczonej? Jakie wady i zalety ma każda z propozycji? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym tekście.

Czym wyróżnia się księgowość pełna?

Księgowość pełna to bardzo precyzyjny i rozbudowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych. Opiera się ona na konieczności prowadzenia ksiąg handlowych , dzięki czemu możliwe jest wyliczenie zobowiązań podatkowych określonego przedsiębiorstwa. Księgowość pełna jasno obrazuje także sytuację finansową firmy. Jak informuje pani Marzena Łysik, która od lat prowadzi własne biuro rachunkowe – na pełną księgowość składa się:

  • ·         bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • ·         ocena stanu i obliczanie aktywów i pasywów,
  • ·         sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • ·         szacowanie wyników finansowych,
  • ·         gromadzenie dowodów księgowych.

Do prowadzenie księgowości pełnej zmuszone są spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania?

Księgowość pełna pozwala na bieżąco kontrolować i analizować wydatki danej firmy. Obrazuje koszty oraz źródła otrzymywanych przychodów, co ułatwia planowanie kolejnych inwestycji. Umożliwia także stosowanie polityki rachunkowości, która dopasowana jest do potrzeb przedsiębiorstwa. Wadą księgowości pełnej jest konieczność korzystania z usług doświadczonego księgowego, gdyż samodzielna kontrola całej dokumentacji firmy może być bardzo trudna.

Czym wyróżnia się księgowość uproszczona?

Decydując się na księgowość uproszczoną, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rozlicza się natomiast z urzędem skarbowym na podstawie karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Każdy z wymienionych wariantów oferuje prosty sposób na rejestrowanie i gromadzenie informacji finansowych dotyczących konkretnego przedsiębiorstwa. Dzięki nim można sprawnie rozliczyć działalność gospodarczą bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania?

Księgowość uproszczona jest łatwa w prowadzeniu i nie wymaga stosowania się do skomplikowanych procedur. Wiąże się także z niższymi- niż w przypadku księgowości pełnej- kosztami prowadzenia dokumentacji firmy. Korzystając z księgowości uproszczonej, przedsiębiorca może zdecydować się na internetowe usługi księgowe, co zapewnia ogromną wygodę i oszczędność czasu. Trzeba jednak zaznaczyć, że rozwiązanie tego typu dostępne jest tylko dla wybranych grup podmiotów gospodarczych.

Opracowanie artykułu:

Marzena Łysik Biuro Rachunkowe

ul. Asnyka 22, 14-200 Iława warmińsko-mazurskie
e-mail