Mieszkając czy też planując zakup mieszkania w bloku, często możemy spotkać się z tym, iż za zarządzanie nimi odpowiada spółdzielnia mieszkaniowa. Będąc lokatorem w takim miejscu, możemy zarówno spodziewać się, jak i wymagać od pracowników spółdzielni zaspokajania naszych potrzeb związanych z lokalem. Dowiedzmy się, jakie są konkretne cele oraz obowiązki spółdzielni mieszkaniowej.

Cel główny spółdzielni mieszkaniowej

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych głównym celem tego typu podmiotu jest zaspokojenie różnych potrzeb osób będących członkami spółdzielni oraz ich rodzinom. Przede wszystkim jest to zapewnienie im samodzielnych lokali mieszkaniowych (w bloku) bądź też domu jednorodzinnego, jeżeli jest on częścią należącą do spółdzielni. Oprócz tego spółdzielnia jest zobowiązana również do zapewnienia mieszkańcom innego typu lokali, jeśli zajdzie taka potrzeba. Można zatem powiedzieć, iż główny cel działalności spółdzielni mieszkaniowej stanowi budowa lub zakup budynków na potrzeby mieszkaniowe swoich członków oraz w celu wynajęcia bądź sprzedaży innych lokali znajdujących się w tym obiekcie.

Obowiązki stawiane przed spółdzielnią mieszkaniową

Warto jednak od razu zaznaczyć, iż zgodnie z prawem spółdzielnia mieszkaniowa taka jak RSM BUDOWLANI z Gdańska nie jest w pełni zobowiązana do wykonania wcześniej wymienionych celów. Działalność tego rodzaju podmiotów może bowiem ograniczyć się tylko i wyłącznie do udzielenia pomocy przy budowie nieruchomości przez przyszłych właścicieli lub też najemców. Przechodząc jednak do obowiązków stawianych przed tym podmiotem, zarząd spółdzielni koniecznie musi prowadzić pełną ewidencję i rozliczenie wpływów oraz kosztów. Sprawa ta dotyczy również tak zwanego funduszu remontowego, który jest stworzony na remonty zasobów mieszkaniowych. Dodajmy, iż każda spółdzielnia mieszkaniowa może również prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli dotyczy ona bezpośrednio spraw dotyczących pracy spółdzielni.

Obowiązkiem zarządu spółdzielni jest również przestrzeganie praw swoich członków. Wśród owych praw znajdziemy między innymi takie punkty jak prawo do udziału w walnym zgromadzeniu. Wliczamy w to także możliwość zgłaszania projektów uchwał oraz poprawek do projektów uchwał, a także prawo do otrzymania różnorodnej dokumentacji. Wśród niej wymieniamy między innymi odpis statutu oraz regulaminów spółdzielni mieszkaniowej, kopie uchwał, prawo do faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z zewnętrznymi podmiotami. Należy tutaj także wymienić kopie rocznych sprawozdań finansowych. Ponadto, członkowie spółdzielni powinni mieć również prawo do wyboru oraz możliwości kandydowania do władz spółdzielni.