Co warto wiedzieć o resursie UTB?

Materiał partnera
2019-11-21
podnośnik koszowy

Urządzenia transportu bliskiego są powszechnie wykorzystywane w wielu branżach przemysłowych. Spotkać je można zwłaszcza w transporcie. Najczęściej są to windy załadowcze, żurawie, podnośniki koszowe, hakowce itp. Zakup nowych urządzeń tego typu wiąże się z bardzo dużym wydatkiem. Wielu przedsiębiorców decyduje się więc na sfinansowanie zakupu z drugiej ręki. Należy jednak pamiętać o konieczności zarejestrowania ich w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz o dokumentowaniu ich przebiegu eksploatacji, określeniu resursu oraz stopnia wykorzystania, o czym jasno mówią Przepisy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10. 2018 roku. Czym jest wspomniany resurs?

Resurs- co to takiego?

Według przyjętej definicji resurs to „ parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia urządzenia transportu bliskiego w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania”. Szacowanie stopnia resursu dotyczy wszystkich UTB, które podlegają dozorowi technicznemu. Mowa tutaj o takich urządzeniach jak winda załadowcza, żuraw przenośny, podnośnik koszowy, hakowiec czy bramowiec. Sposób użytkowania danego urządzenia technicznego bywa różny nawet dla tego samego rodzaju i typu maszyn. Żeby ocenić resurs zakupionego sprzętu, należy skorzystać z usług sprawdzonej firmy, która specjalizuje się w takich działaniach. Jedną z nich jest SPINEL HYDRAULIKA-PNEUMATYKA która wyróżnia się 100% skutecznością – wszystkie UTB poddawane badaniom technicznym zyskują całkowitą aprobatę Urzędu Dozoru Technicznego i mogą być dalej wykorzystywane w pracy. Stworzenie dokumentacji wykorzystania resursu dotyczy sytuacji gdy:

  • urządzenie transportu bliskiego musi mieć wykonany drugi przegląd techniczny po 6.12.2018;
  • UTB zostało zakupione poza granicami kraju i po raz pierwszy będzie rejestrowane w Polsce,
  • UTB zostało zakupione w Polsce, ale nie posiada ważnego odbioru Urzędu Dozoru Technicznego,
  • UTB ma zostać zamontowane na innym pojeździe.

Należy zaznaczyć, że wykonanie stosownej dokumentacji resursu wiąże się ze szczegółowym przeglądem technicznym urządzenia. Pozwoli to na ustalenie, w jakim stopniu poszczególne podzespoły UTB uległy zużyciu. Dzięki przeglądowi można również określić, kiedy UTB wymagać będzie wykonania „przeglądu specjalnego”. Wiąże się on z prześwietlaniem całej konstrukcji nośnej maszyny i rozebraniem jej na części. Tego typu czynności wykonywane są jedynie we wskazanych przez UDT zakładach. Za koniecznością przeprowadzenia tak wnikliwej analizy technicznej stoją oczywiście bardzo wysokie koszty. Utrzymywanie maszyny w dobrej kondycji i prawidłowa jej eksploatacja odsuwają w czasie przymus wykonania „przeglądu specjalnego”

Dlaczego określenie resursu jest tak ważne?

Każda maszyna musi być zaprojektowana i wyprodukowana w taki sposób, żeby nadawała się do wykonywania określonej funkcji oraz mogła być regulowana, poddawana konserwacji i – w razie potrzeby- naprawiana bez narażania na ryzyko utraty zdrowia osoby ją obsługującej. Producenci UTB testują niezawodność swoich maszyn zarówno w warunkach ich optymalnej pracy, jak i w sytuacji – możliwego do przewidzenia- niewłaściwego ich użycia. Określenie resursu czyli  „ trwałości urządzenia i wszystkich jego elementów” to gwarancja, bezpieczeństwa dla przedsiębiorcy i jego pracowników. Z pomocą  rzetelnej dokumentacji możemy również oszacować, kiedy zakup nowego urządzenia będzie koniecznością, co pozwoli przygotować się na poniesienie określonych kosztów.

Opracowanie artykułu:

Spinel Hydraulika-Pneumatyka s.c.

ul. Wiejska 8, 46-050 Przywory opolskie
e-mail
www