Palety to niepozorne, aczkolwiek niezwykle potrzebne konstrukcje, wykorzystywane wszędzie tam gdzie ma miejsce transport oraz magazynowanie różnego rodzaju towarów. Warto jednak pamiętać, że wraz z rozwojem branży logistycznej pojawiła się potrzeba ujednolicenia wielu elementów w zakresie składowania oraz przewozu ładunków, co zaowocowało wprowadzeniem szeregu ustandaryzowanych rozwiązań, których najlepszym przykładem są europalety.

Charakterystyka europalet

Historyczną inspiracją, której efektem stało się stworzenie palet transportowych, była potrzeba dostarczania żywności na front w czasie II wojny światowej, przy czym pierwsza tego typu konstrukcja została zgłoszona do urzędu patentowego w 1945 roku. Współczesne palety to zazwyczaj drewniane (choć niekiedy spotyka się wyroby z plastiku lub metalu) podesty, które pozwalają na składowanie i transportowania większej ilości towarów. Konstrukcje tego typu umożliwiają przewożenie i magazynowanie ładunków taniej, bezpieczniej i bardziej ergonomicznie. Niemniej jednak w wyniku pojawienia się potrzeby normalizacji (standaryzacji) zastosowania palet w celu lepszego wykorzystania dostępnej przestrzeni w pojazdach i magazynach, powstały tzw. europalety. Są to podesty transportowe określane najczęściej mianem palety czterowejściowej, której konstrukcja składa się z bloków połączonych deskami (na brzegach i w środku). W tym przypadku z dwóch stron powstaje wejście otwarte, a z dwóch pozostałych wejście jest pomiędzy deskami, dając razem wejście z 4 stron, co pozwala na bezproblemowy dostęp dla wózków widłowych. Europalety wyróżniają się określonymi wymiarami (zazwyczaj 1200 x 800 mm x 144 mm) oraz ładownością (między 1000 a 1500 kg), co w znacznym stopniu ułatwia transport, a w szczególności takie elementy tego procesu jak załadunek i rozładunek w kraju oraz na terenie Unii Europejskiej. Niekiedy także wykorzystywane są europalety o wymiarach 1000 x 1200 mm i 800 x 600 mm.  Warto przy tym pamiętać, że aby paleta mogła być oficjalnie uznana za europaletę, musi posiadać odpowiednie atesty i oznaczenia (znaki EPAL – na lewym wsporniku i EUR - na prawym wsporniku) świadczące o tym, że spełnia ona szereg wymagań opisanych w odpowiednich normach i kodeksie UIC 435-2, w których zgromadzono zasady produkcji europalet.

Palety wielokrotnego użytku

Europalety, ze względu na trwałość materiału i jakość wykonania stanowią produkt wielorazowego użytku, a co za tym idzie wiele firm, takich jak Marpol, oprócz produkcji oferuje również skup i sprzedaż palet różnego rodzaju, w tym także palet typu euro. Warto przy tym pamiętać że również używane palety tego typu powinny spełniać niezbędne warunki, pozwalające na bezpieczne ich wykorzystanie, przy czym podesty, które nadają się do ponownego użytkowania można podzielić na 3 gatunki palet:

  • jasne bez uszkodzeń,
  • ciemniejsze, bez większych uszkodzeń,
  • ciemne, mogące zawierać niewielkie uszkodzenia, przy czym ciągle nadające się do użytku.

Europalety to wysokiej jakości produkt, bez którego nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania wielu branż, związanych z transportem oraz magazynowaniem. Dotyczy to zarówno nowych podestów, jak i palet używanych, stanowiących bardzo często rozwiązanie,  po które sięga wielu przedsiębiorców.