Metody spawania stali nierdzewnej

Materiał partnera
2019-11-08

Stal nierdzewna jest dzisiaj bardzo popularnym materiałem wykorzystywanym we wnętrzarstwie, energetyce, dekoratorstwie, czy szeroko rozumianym przemyśle. To dlatego z roku na rok powstaje coraz większa liczba pracowni metaloplastycznych, lub firm usługowych obróbki metali. Jeśli chodzi o działania spawalnicze, warto wiedzieć, że są one dostosowane zawsze precyzyjnie do warunków technicznych określonych materiałów.

Kryterium doboru metody spawania

Ważnym kryterium wyboru metody spawania stali nierdzewnej, jest to jakie ma być zastosowanie danego produktu/półproduktu/prefabrykatu. Inny sposób spawalniczy może być wykorzystany przy stali dedykowanej do produkcji materiałów budowlanych, a inny do wytwórstwa podzespołów motoryzacyjnych. Ważną kategoryzacją jest zatem także analiza najważniejszych własności metalu bazowego. Tu przede wszystkim warto zwrócić uwagę na badanie zawartości ferrytów w spawanych materiałach, o czym mówi między innymi norma PN-EN ISO 8249:2005. Każda spawana stal poddaje się w odpowiedni sposób procesowi spawalniczemu, między innymi ze względu na swój chemiczny skład. Wyróżnić można zatem  stale nierdzewne chromowo-niklowe, austenityczne oraz ferrytyczno-austenityczne dupleks.

Przykłady metod spawalniczych

Metod spawalniczych jest wiele i różnią się one jakością gwarantowanego wiązania, szybkością działania, czy też poziomem zautomatyzowania procesów. Wyróżnić można zatem spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego GTAW/TIG; spawanie łukiem plazmowym PAW; spawanie łukowe z zastosowaniem ciągłej elektrody metalowej GMAW; spawanie łukowe przy zastosowaniu drutu proszkowego FCAW; spawanie łukowe za pomocą elektrody metalowej SMAW; spawanie laserowe LBW, oraz spawanie wiązką elektronów EBW.

Zastosowanie stali nierdzewnej

Tak jak już wspomniano, stal nierdzewna ma bardzo szerokie zastosowanie, co powoduje to, że przy obróbce tego materiału stawiane są bardzo wysokie wymagania. Między innymi ważne jest kategoryzowanie stali ze względu na swój gatunek. Spotkać się zatem można ze stalą wykorzystywaną w przemyśle celulozowych, gdzie standardem jest norma EN 1.4401, czy z surowcem w rodzaju EN 1.4404, który przypasowany jest dla wykorzystania w przemyśle chemicznym.

Profesjonalne pracownie spawalnicze

W Polsce z roku na rok powstaje coraz większa liczba pracowni metaloplastycznych, czy tylko spawalniczych. Warto przy tym wiedzieć, że wiele z nich musi zatrudniać pracowników o szerokiej wiedzy konstrukcyjnej oraz materiałoznawczej, pracując na najwyższej z branżowych technologii. Tak jest między innymi w przypadku firmy GRZECH-SPAW, która podejmuje się zleceń od klientów indywidualnych, a także biznesowych. Mogą one dotyczyć zarówno prac w dziedzinie wnętrzarstwa, jak i przemysłu ciężkiego .

Opracowanie artykułu:

Grzech-Spaw Grzegorz Jurzyk

12 Wiśniew-Kolonia 28 mazowieckie