Profesjonalne prace leśne – ścinanie i przycinanie drzew

Materiał partnera
2019-10-28
Prace leśne

Drzewa oczywiście są nam niezbędne i ich wszelka wycinka musi być prowadzona zgodnie z prawem i po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń. Gdy już je posiadamy, to niezbędne będzie nam wsparcie profesjonalistów, aby cały proces przebieg bez zakłóceń i w pełni bezpiecznie. Usługi leśne to najczęściej wycinka drzew, ale również podcinanie gałęzi, czy przerzedzanie koron drzew. Musimy pamiętać, że drzewa, szczególnie te uszkodzone, znajdujące się zarówno na prywatnych posesjach, na terenach miejskich czy w lasach mogą stanowić zagrożenie, gdy np. w czasie silnego wiatru się zawalą. Często konieczne są prace na wysokościach, w związku z czym, tym bardziej nie powinniśmy podejmować się wycinki samodzielnie, a zatrudnić do tego zadania profesjonalistów.

Ścinanie drzew

Uszkodzone drzewa, czy  inne zagrażające bezpieczeństwu mogą być usuwane. Konieczne jest jednak uzyskanie odpowiedniego pozwolenia w urzędzie gminy. Ścinka drzew musi być prowadzona rozważnie i pod pełną kontrolą. Jednocześnie do tych prac powinien być wykorzystywany profesjonalny sprzęt i zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa. Nieumiejętne postępowanie w czasie wycinania drzewa może spowodować jego zawalenie się na kogoś lub na coś, co będzie stanowiło zagrożenie dla życia oraz dla mienia.

Dbanie o tereny zielone, przycinanie drzew

Gminy muszą dbać o drzewa znajdujące się w skrajni drogi. Nie mogą one nadmiernie „wychylać” się na jezdnie, gdyż mogłyby w ten sposób powodować zagrożenie. Dlatego konieczne jest odpowiednie przycinanie ich gałęzi, tak aby mogły pozostać na swoim miejscu i jednocześnie nie przeszkadzały kierowcom. Rozłożyste drzewa z dużą ilością gałęzi w koronie z kolei mogą wymagać przerzedzania, gdyż w czasie silnego wiatru potężne, słabsze konary mogą spaść na samochód lub ludzi. W związku z drzewami miejskimi można prowadzić liczne prace pielęgnacyjne i zabezpieczające, które będą wygodne zarówno dla ludzi, jak i nie stworzą zagrożenia dla drzew.

Wycięcie drzewa to zwykle ostateczność, jednak w wielu przypadkach okazuje się konieczna z uwagi na bezpieczeństwo. Warto więc dokładnie monitorować stan drzew w okolicy i uczulać odpowiednie służby jeśli któreś będzie uszkodzone i złamane, aby w odpowiednim czasie, szybko je przyciąć, tym samym eliminując niebezpieczeństwo.

Opracowanie artykułu: