Automatyka przemysłowa. Dlaczego warto w nią inwestować?

Materiał partnera
2019-09-13
automatyka

Wszechobecny postęp technologiczny sprawił, że wiele branż i sektorów gospodarki zaczęło korzystać z innowacyjnych rozwiązań dotyczących automatyzacji procesów produkcyjnych i przemysłowych, których celem jest przede wszystkim ich usprawnienie oraz optymalizacja kosztów z tym związanych. Dzięki temu zwiększa się poziom efektywności i wydajności zaawansowanych pod względem technologicznym linii produkcyjnych. Na czym polega wdrażanie automatyki przemysłowej? Jakie zalety wiążą się z tym procesem?

Innowacyjne rozwiązania

Dynamicznie zmieniająca się  sytuacja dotycząca wielu gałęzi przemysłu zmusza inwestorów i przedsiębiorców do stałego unowocześnienia stosowanych w ich działalności technologii  w zakresie produkcji. Tym właśnie zajmuje się automatyka przemysłowa. Jej głównym celem jest ograniczanie czynnika ludzkiego i wykonywanych manualnie operacji, a w konsekwencji zastępowanie ich maszynami opartymi na zautomatyzowanych systemach informatycznych. Projektowanie w głównej mierze opiera się na planowaniu zintegrowanej sieci urządzeń, którą tworzyć będą elementy o charakterze kontrolnym, pomiarowym, system sterujący, a także oprogramowanie dające możliwość wizualizacji i monitorowania procesów produkcyjnych czy systemów łączności. Specjaliści zajmujący się automatyką przemysłową, np. KM Tronik, uwzględniają wiele czynników, np. infrastrukturę firmy czy specyfikę branży, co znacząco wpływa na optymalizację produkcji. Maszyny i roboty przejmują obowiązki człowieka ze względu na większą precyzję wykonywanych zadań, a także na coraz wyższy poziom trudności i monotonii, która dla ludzkiego organizmu może być wyczerpująca.

Inwestycja w rozwój

Automatyzacja procesów produkcyjnych nieodłącznie powiązana jest z rozwojem technologicznym obserwowanym w wielu sektorach gospodarki, a zwłaszcza w branży przemysłowej przynosząc przede wszystkim poprawę wydajności i efektywności, a w konsekwencji wyższą jakość. Globalizacja sprawiła, że koniecznym stało się dostarczanie produktów w ogromnych ilościach, a człowiek, w odróżnieniu od maszyn nie ma fizycznych możliwości na dorównanie im pod tym względem. Dlatego w wielu przypadkach ograniczenie zatrudnienia ludzi przynosi korzyści finansowe. Co więcej, urządzenia przystosowane są do pracy w szkodliwych warunkach, np. przy dużym natężeniu hałasu, co znacząco wpływa na komfort pracy i bezpieczeństwo pracowników. Automatyzacja produkcji do minimum eliminuje błędy możliwe podczas wykonywania zadań przez człowieka. To rozwiązania, które przyczyniają się do intensywnego i szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa, generując wzrost przychodów, a przede wszystkim wpływając na konkurencyjność usług. KM Tronik to grupa doświadczonych profesjonalistów w zakresie automatyki i robotyki, tworzących zarówno proste konstrukcje, jak i zaawansowane, kompletne linie technologiczne. Dzięki nim branża ciepłownicza i betoniarska modernizuje swoje systemy. 

Opracowanie artykułu:

KM Sp. z o.o.

ul. Boczna 28, 32-065 Wola Filipowska małopolskie
e-mail
www