Palety są powszechnie stosowanym podłożem do transportu lub składowania ładunków różnego rodzaju. Ich produkcja regulowana jest licznymi przepisami polskiego i międzynarodowego prawa. Ze względu na szerokie zastosowanie palet w logistyce oraz branży spożywczej, a często w działaniach łączących te dwie sfery, konieczne jest przystosowanie platformy do kontaktu z żywnością.

Fumingacja drewna

Fumingacja to proces, który znajduje zastosowanie w produkcji drewna oraz opakowań drewnianych takich jak palety, skrzynie lub bębny kablowe i przeprowadzany jest na potrzeby transportu międzynarodowego. Regulacje prawne dotyczące zabiegów fumingacyjnych zawarte są w normie IPPC ISPM 15:2009.

Celem obróbki fitosanitarnej jest sunięcie z drewna szkodników występujących pod postacią zarodników, nasion lub jajeczek. Tego rodzaju zabezpieczenie ma zapobiegać rozwojowi różnego rodzaju szkodników  i ich larw oraz jajeczek, a także bakterii w drewnie wykorzystywanym do produkcji opakowań. W procesie tym usuwane są również nasiona czy inne ślady obecności owadów oraz gryzoni. Palety fumingowane można rozpoznać po oznaczeniu w formie kłosa zboża i symbolu metody fumingacji, które producenci, tacy jak Marpol mają obowiązek umieszczać na swoich produktach.

Wyróżnić możemy trzy rodzaje procesów składających się na techniki fumingacyjne:

  • DB – obróbka mechaniczna usuwająca pozostałości kory;
  • MB – odkażenie poprzez gazowanie bromkiem metylu;
  • HT – suszenie w wysokiej temperaturze.

W zakresie produkcji palet powszechnie stosowana jest właśnie obróbka termiczna. Zgodnie ze standardem IPSM polega ona na suszeniu drewna w temperaturze 56 stopni Celsjusza przez trzydzieści minut. Zabiegi fumingacyjne znajdują zastosowanie na gruncie przemysłu drzewnego, rolnictwa oraz ogrodnictwa, a także przetwórstwa, budownictwa i transportu.

Palety fumingowane

Wszystkie palety EPAL,  a więc te, z którymi najczęściej się spotykamy, od 2010 muszą być poddawane termicznej obróbce fitosanitarnej. Dlaczego? Palety te wykorzystywane są w wielu krajach, ponieważ występują one w standardowych, powszechnie rozpoznawanych rozmiarach. Z tego względu często uczestniczą one w transporcie międzynarodowym. Celem fumingacji jest natomiast zabezpieczenie ekosystemu przed ingerencją obcych dla niego szkodników. Zatem dopuszczone do przekroczenia granicy zostaną jedynie palety fumingowane.

Podobnie jest w przypadku branży spożywczej. Żywność na każdym etapie obróbki oraz dystrybucji musi pozostać chroniona przed drobnoustrojami i dlatego może być przechowywana jedynie w opakowaniach spełniających standardy bezpieczeństwo – do takich zaliczają się palety z oznaczeniem IPPIC.