Posiadając dużą firmę labo jednoosobową działalność gospodarczą ważne jest, by nad twoimi finansami pieczę trzymali zawodowcy, zarówno jeśli chodzi o samą księgowość, sprawy kadrowe, ale również o podatki. Możesz skorzystać osobno z usług księgowego i doradcy podatkowego, tylko poco? Lepiej znaleźć miejsce, takie jak Kancelaria Doradcy Podatkowego z Legnicy, które zajmie się twoją firmą kompleksowo i udzieli porad z zakresu prawa podatkowego. Kim zatem jest doradca podatkowy i co robi?

Doradca podatkowy – kto to taki?

Zawód doradcy podatkowego w Polsce jest dość młody, został bowiem oficjalnie uznany dopiero w 1997 roku. Jest zawodem regulowanym, co oznacza, że wszystkie wykonywane czynności, które są z nim związane są obwarowane określonymi przepisami prawa. Ustawa określa zawód doradcy podatkowego jako zawód zaufania publicznego. Celem doradcy podatkowego jest działanie na korzyść klienta , zabezpieczenie jego interesów zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki zawodowej oraz przepisów prawa. Doradztwem podatkowym mogą zająć się osoby fizyczne, które są wpisane na listę doradców podatkowych, radcowie prawni i adwokaci oraz biegli rewidenci. By zostać doradca podatkowym należy być osobą niekaraną oraz posiadać wykształcenie wyższe (min. licencjat), odbyć 6-miesięczne praktyki zawodowe w wymiarze 8 godzin dziennie, a następnie zdać z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy. Wniosek o wpis na listę doradców należy złożyć nie później niż 3 lata od zdania egzaminu.

Obowiązki doradcy podatkowego

Doradca podatkowy zajmuje się szeroko pojętym doradztwem podatkowym. Przygotowuje opinie i wszelkie dokumenty z zakresu prawa podatkowego, przeprowadza przeglądy podatkowe, oblicza podatki i sporządza deklaracje podatkowe (podatek dochodowy, podatek akcyzowy i VAT, podatek od czynności cywilno-prawnych, PIT, CIT). Dodatkowo doradca reprezentuje swoich klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Opracowuje również dla klienta optymalizację podatkową, dzięki której ocenia opłacalność zawierania niektórych umów między przedsiębiorcami. Może także uczestniczyć w negocjacjach między firmami.

W czym jeszcze może pomóc doradca podatkowy?

Jako że zawód doradcy podatkowego jest profesją interdyscyplinarną, poza obszarem podatków, wykonuje on jeszcze inne czynności mające na celu pomoc księgową oraz kadrowo-płacową. Pracownicy kancelarii zajmą się prowadzeniem ksiąg przychodów i rozchodów, sporządzą roczne rozliczenia oraz bilanse, pomogą też w interpretacji przepisów prawa celnego. Ponadto prowadzą akta osobowe pracowników firm, sporządzają listy płac, a także naliczają odszkodowania i odprawy.