Ewidencja odpadów w polskich przedsiębiorstwach.

Materiał partnera
2019-06-12

Ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego obywatela. To, w jakich warunkach będą żyły kolejne pokolenia zależne jest od działań prewencyjnych, które podejmiemy już dziś. Z obowiązku dbania o środowisko nie są zwolnione także małe i duże przedsiębiorstwa. Przepisy prawne regulują między innymi sposób postępowania z wyprodukowanymi przez nie odpadami. Jak wygląda ich ewidencja?

Przepisy prawne

Prawo polskie zobowiązuje do prowadzenia ewidencji odpadów każdego, kto je wytwarza lub nimi gospodaruje. Wyraźnie mówi o tym ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Aby skutecznie realizować jej założenia, przedsiębiorcy zobligowani są do regularnego sporządzania dokumentacji, której wzór opracowany został przez Ministerstwo Środowiska. Do najważniejszych dokumentów tego typu należy karta ewidencji odpadów oraz karta przekazania odpadu.

Karta ewidencji odpadów

Kartę ewidencji odpadów prowadzi się odrębnie dla każdego rodzaju odpadów. Każdy odpad ma przypisany odpowiedni kod i ważne jest, by podczas uzupełniania dokumentacji prawidłowo się nimi posługiwać. Rejestr musi być prowadzony skrupulatnie i zgodnie z prawdą. Przedsiębiorcy zobligowani są do prowadzenia stosownych sprawozdań w każdym miesiącu. Zgodnie z najnowszymi przepisami, sprawozdanie roczne należy przesłać drogą elektroniczną do marszałka województwa. Każdy właściciel firmy, zobowiązanej do ewidencjonowania odpadów, powinien posiadać indywidualne konto w rejestrze BDO. Dokumentację należy przechowywać przez okres 5 lat i okazywać na życzenie uprawnionych do tego organów.

Karta przekazania odpadu

Karta przekazania odpadu jest dokumentem potwierdzającym, że przedsiębiorstwo w sposób prawidłowy i zgodny z polskim prawem pozbywa się odpadu, przekazując go uprawnionemu organowi. Odpady dzielone są na zwykłe i niebezpieczne. Przy klasyfikacji odpadów należy wykazać się dużą ostrożnością, gdyż niektóre przedmioty powszechnie uważanie za zwykłe, są szkodliwe dla środowiska i ustawodawca nakazuje traktować je jako niebezpieczne. Przykładem może być zużyty toner od drukarki czy baterie. Omyłkowe przekazanie takiego przedmiotu jako odpad zwykły, może wiązać się z karą pieniężną. Przedsiębiorca- jako posiadacz odpadów- musi uzupełnić i wystawić kartę przekazania odpadu w momencie, w którym przekazuje śmieci odbiorcy. Ten z kolei zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru na karcie przyjęcia odpadu. Przedsiębiorca nie musi dokonywać przekazania osobiście, może to zrobić za pomocą wybranej firmy transportowej. Firma przewozowa musi dostarczyć odpad w wyznaczone miejsce oraz zobowiązana jest poświadczyć, że usługa została wykonana poprawnie.

Pomoc przy prowadzeniu wymaganej dokumentacji

Nieliczni przedsiębiorcy decydują się na samodzielne prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją odpadów w swojej firmie. Znaczna ich większość wybiera współpracę z profesjonalną firmą taką jak Mazovia Trade, która robi to za nich. Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Przede wszystkim daje gwarancję, że dokumenty uzupełniane są terminowo i w prawidłowy sposób. Nie trzeba martwić się też o to, że poszczególne odpady zostaną źle sklasyfikowane . Dzięki  takiej kooperacji  przedsiębiorcy zyskują także więcej czasu, który mogą spożytkować na rozwój firmy i pomnażanie jej kapitału. Nie bez znaczenia jest również fakt, że solidnie prowadzone rejestry i prawidłowa utylizacja odpadów służy środowisku. A przecież właśnie to jest celem opisanych wyżej działań.

Opracowanie artykułu:

MAZOVIA TRADE KINGA CICHOCKA

ul. Witolda Zglenickiego 42 S/103, 09-411 Płock mazowieckie
e-mail
telefon