Praca tłumacza przysięgłego – zadania i odpowiedzialność

Materiał partnera
2019-10-06
tłumaczenie

Współcześnie znajomość języka obcego stała się obowiązkową umiejętnością, pozwalającą na  swobodną komunikację za granicą. Mimo, iż umiemy posługiwać się nim w codziennych sytuacjach, często potrzebujemy specjalistycznej pomocy w zakresie tłumaczeń dokumentów prawniczych, sądowych, technicznych czy pism urzędowych. Wiąże się to z perfekcyjnym władaniem językiem obcym i posiadaniem rozległej wiedzy gramatycznej i leksykalnej. Na czym polega praca tłumacza? Jakie uprawienia musi mieć tłumacz przysięgły?

Przysięgłe tłumaczenia

Mogłoby się  wydawać, że przetłumaczenie tekstu z języka obcego na nasz rodzimy, dla kogoś kto dobrze się nim posługuje to przysłowiowa bułka z masłem. Nic bardziej mylnego. Zwłaszcza jeśli chodzi o zawód tłumacza przysięgłego. To osoba zaufania publicznego, będąca również urzędnikiem, która posiada uprawnienia do wykonywania translacji dokumentów i tekstów sądowych, procesowych czy urzędowych. Zajmuje się również uwierzytelnianiem obcojęzycznych odpisów. Obszar jego działania obejmuje głównie współpracę z organami państwowymi, jurysdykcją, czy służbami bezpieczeństwa. Z racji tego, że przedstawiciele tej profesji wykonują swoje obowiązki w imię dobra społecznego, zobowiązani są ochrony danych osobowych oraz nieujawniania osobom trzecim informacji zawartych tłumaczonych dokumentach. Obostrzenia te związane są ze składanym przez tłumacza przysięgłego ślubowaniem w obecności Ministra Sprawiedliwości, w którym oprócz dochowania tajemnicy, deklarują postępować uczciwie i zgodnie z etyką zawodową. Jak mówi Daniela Ploch, prowadząca biuro tłumaczeń z języka niemieckiego, najpierw  tłumacz staje przez trudnym zadaniem, czyli zdaniem egzaminu państwowego, składającego się z części ustnej i pisemnej. Wówczas sprawdzana jest umiejętność posługiwania się językiem obcym i dwukierunkowego tłumaczenia -  z języka polskiego na obcy i odwrotnie.

Kiedy są potrzebne?

Jest wiele sytuacji, w których wymagane są dokumenty opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego. Może to być np. przeprowadzka do innego państwa i rejestracja w tamtejszych urzędach. Wówczas potrzebny jest choćby akt urodzenia. Rozpoczęcie nauki w zagranicznej szkole to konieczność przetłumaczenia dyplomu czy świadectwa. Bardzo popularne jest również sprowadzanie samochodów zza zachodniej granicy, czyli z Niemiec, co również wiąże się załatwianiem szeregu formalności, m. in. tych dotyczących tłumaczenia umów.

Praca tłumacza przysięgłego to duże wyzwanie, gdyż własnym nazwiskiem i wspomnianą wcześniej pieczęcią zatwierdza on prawidłowość przekładu, uwzględniając ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnej.

-mówi Daniela Ploch, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, prowadząca profesjonalne biuro tłumaczeń.

Wszelkie dokumenty muszą przyjmować formę pisemną. Jego obowiązkiem jest również prowadzenie repetytorium, czyli spisu wykonywanych translacji, zawierającego istotne informacje, np. opis dokumentu, oznaczenie zleceniodawcy, ilość wykonanych egzemplarzy. Tłumacz przysięgły może również wykonywać swoją pracę ustnie.