Jak wygląda badanie psychologiczne kierowców i operatorów maszyn?

Materiał partnera
2019-10-03

Prowadzimy badania psychologiczne z zakresu psychologii transportu i medycyny pracy. W zakres usług wchodzą badania kierowców zawodowych kat. B, C, D, +E, operatorów wózków widłowych, koparek, ładowarek, suwnic, badania osób pracujących na wysokości. Wykonujemy  również badania na podstawie skierowań ze starostwa powiatowego: badanie osób skierowanych przez Policję - sprawców wypadków, kierujących w stanie nietrzeźwości lub po użyciu substancji psychoaktywnych, przekroczenie limitu 24 punktów karnych.


Pracownia jest nowocześnie wyposażona, znajduje się w nowym budynku w centrum Tarnowa Podgórnego. Dysponujemy testami i tłumaczeniami w języku angielskim, ukraińskim oraz serbochorwackim, realizujemy badania dla osób posługujących się tymi językami. Istnieje również możliwość przeprowadzenia badań poza stałymi godzinami.


Współpracujemy z lekarzami medycyny pracy w Tarnowie Podgórnym oraz okolicach, m.in. Enel-Med, Poznańskim Centrum Zdrowia, Przychodnią Vita. W przypadku badań grupowych badania lekarskie i psychologiczne odbywają się w jednym czasie (w przypadku kierowców zawodowych również zakończenie szkolenia okresowego).


            W naszej placówce  badania psychologiczne na podstawie skierowania Enel–Med i Lux Med wykonywane są nieodpłatnie.

 

Jak wygląda badanie psychologiczne kierowców i operatorów maszyn?


Badania psychologiczne są skonstruowane w taki sposób, aby dawały miarodajną informację o predyspozycjach psychologicznych osoby badanej do wykonywania pracy na określonym stanowisku. W związku z powyższym nie można się do nich wcześniej przygotować, by uzyskać pozytywny wynik. Nie należy jednak się ich obawiać, większość osób pozytywnie przechodzi te badania, wyniki negatywne należą do rzadkości. Należy pamiętać, aby na testy przyjść wypoczętym i w dobrej kondycji fizycznej, gdyż nawet nieznaczna niedyspozycja może dać nieco gorsze wyniki. Odradza się spożywanie alkoholu poprzedniego dnia. Jeśli osoba podchodząca do badań psychologicznych ma wadę wzroku, powinna wziąć ze sobą okulary lub soczewki kontaktowe – w zależności od tego, czego używa na co dzień.


Jak wyglądają badania?


Wszystkie zadania są dokładnie tłumaczone i wykonuje się je dopiero wtedy, kiedy zostaną zrozumiane. Badanie psychologiczne składa się z pisemnej części testowej oraz aparaturowej. W części testowej diagnozuje się cechy osobowości, sprawność intelektualną, zdolność koncentracji uwagi, a także funkcjonowanie w sytuacjach stresowych. W zależności od rodzaju przeprowadzanych badań ich treść może się różnić. Część aparaturowa służy do sprawdzenia szybkości oraz dokładności reagowania na bodźce, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zdolności oceny odległości, widzenia w mroku, wrażliwości na olśnienie i tak jak w części testowej zakres badań aparaturowych różni się w zależności od maszyny czy pojazdu, którego dotyczą.


Głównym celem badań psychologicznych jest zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko kierowcom i operatorom, ale także innym osobom, np. współpracownikom, uczestnikom ruchu drogowego. Osoby, którym testy sprawiają trudność uzyskują informację zwrotną o problemie, jego skali, konsekwencjach, ale też o ewentualnych możliwościach zmiany funkcjonowania. Większość osób jednak kończy badanie wynikiem pozytywnym i z wewnętrznym przekonaniem, że może bezpiecznie wykonywać swoją pracę.

Opracowanie artykułu:

Psychotesty, Pracownia Psychologiczna Bartosz Kaniewski

ul. Szkolna 1d /3, 62-080 Tarnowo Podgórne wielkopolskie
e-mail
www
telefon