Chcesz wymierzyć teren pod działkę budowlana – skorzystaj z pomiarów profesjonalnej firmy geodezyjnej

Materiał partnera
2019-11-07

Początki geodezji sięgają na pewno kilku tysięcy lat p.n.e. Jako zajęcie codzienne i podstawowe pojawiła się, kiedy istotne stało się zmierzenie odległości, kąta prostego czy powierzchni kawałka pola do upraw. W wymiarze naukowym - niepozbawionym bezpośrednich związków z filozofią i religią – geodezja pojawiła się, gdy człowiek zaczął do stawiać pytania o miejsce Ziemi we Wszechświecie i relacje z innymi ciałami niebieskimi.

Co obecnie oferują firmy geodezyjne?

Nasz kraj jest jednym z nielicznych państw, w których słowa geodezja używa się do określenia zarówno dziedziny wiedzy i techniki związanej z pomiarami małych powierzchni. W większości krajów Europy zachodniej pojęcie geodezji zarezerwowany jest wyłącznie dla nauki zajmującej się pomiarami dużych obszarów i całej Ziemi. Zadania zarezerwowane dla geodezji szczegółowej określane są tam mianem miernictwa. Obecnie to właśnie miernictwo odgrywa dużą rolę w gospodarce i jest głównym celem kształcenia w zakresie geodezji. Takie firmy jak Usługi Geodezyjno Kartograficzne Geobud Sp. Jawna Grzegorz Grobelny i Rafał Skórzewski, korzystają z najlepszych przyrządów pomiarowych znanych, cenionych i renomowanych producentów. Gwarantuje to wysoką dokładność pomiarów, a to przekłada się na dokładność opracowań geodezyjnych i kartograficznych.  Realizacje takich firm, to między innymi:

  • geodezyjne opracowanie zaprojektowanego obiektu i jego wytyczeniu w terenie, tj. przeniesieniu go ze sfery modelu informacyjnego do rzeczywistości.
  • opracowanie opisu odnośnego obszaru jako tworzywa przyszłego procesu projektowego,
  • wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej na potrzeby wykonania dróg i wyłożenia zespołu linii kablowych,
  • wykonanie projektu podziału działek w ramach projektu modernizacji linii kolejowej,
  • modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali,
Jaki jest zakres uprawnień geodety?

Wszelkie obiekty opisywane przez geodetę są ogromnie zróżnicowane przestrzennie – od takiego o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych do obiektu jakim jest nasza Ziemia. Opisywane są one łącznie z określeniem pewnych relacji tej planety z resztą świata, jak np. jej ruch obrotowy względem własnej osi czy ruch tej osi względem ciał niebieskich. Wynikiem geodezyjnych pomiarów terenowych i prac kameralnych są różnego typu opracowania graficzne np. mapy czy profile, ale także dokumenty tekstowe o charakterze prawnym (np. podczas rozgraniczenia nieruchomości). Najpowszechniejszą formą tego opisu jest mapa w różnych skalach, poczynając od 1:500, obecnie mapa cyfrowa, to jest realizowana w technologii informatycznej. Profile terenu wykreśla się dla charakterystycznych linii wyznaczonych wzdłuż lub poprzek doliny lub masywu górskiego, lub wzdłuż nachylenia stoku na podstawie mapy topograficznej lub zdjęcia lotniczego. Praca geodety ma ponadto istotne znaczenie dla krajowego systemu informacji o terenie, ewidencji gruntów i budynków, inwentaryzacji i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rozgraniczania nieruchomości, numeracji porządkowej nieruchomości w miejscowościach.

Opracowanie artykułu: