Za co odpowiada inspektor nadzoru budowlanego?

Materiał partnera
2019-10-18
Nadzór budowlany

Sprawowanie kontroli nad wykonaniem prac budowlanych nie musi spoczywać na inwestorze. Wszystkie zadania może on przekierować na inspektora nadzoru, który będzie w jego imieniu czuwał nad przebiegiem prac budowlanych. Wybór inspektora jest bardzo istotny, ponieważ to od jego wiedzy i doświadczenia będzie zależała zgodność danej inwestycji z projektem. Ponadto, jest on zatrudniony przez inwestora i to jego interesy powinny być priorytetowe.


Zadania inspektora
Nadzór budowlany inwestycji to główne zadanie, jakie stawia się inspektorowi. Jednakże jest to określenie bardzo ogólne, które składa się z wielu pojedynczych czynności. Rolą inwestora jest sprawowanie kontroli, a także inspekcja wszystkich robót budowlanych. Kontroluje on czy wszystkie działania są zgodne z przepisami prawa budowlanego, a także czy pozwolenie na budowę zawierało wszystkie podejmowane prace. 


Inspektor musi dbać o to, aby w trakcie wykonywania inwestycji były spełniane wszystkie standardy jakości, a dobierane materiały były dopuszczone do budowy i w idealnym stanie technicznym. Jak widać precyzyjne wypełnienie planu inwestycji zależy od wiedzy i doświadczenia inspektora. Dlatego też warto stawiać na najlepszych w branży, takich jak Studio Enviro Przemysław Pilarczyk.


Kiedy inwestor nadzoru jest konieczny?
Zatrudnienie inwestora nadzoru nie zawsze jest obowiązkiem inwestora. W wielu wypadkach jest to duże udogodnienie i usprawnienie pracy. Ponadto, inspektor czuwa nad tym, aby wszystko było przeprowadzone zgodnie z zasadami BHP i prawem budowlanym. W jego gestii jest odbiór robót budowlanych, a także odbiór techniczny gotowych obiektów. Wykonuje on także nadzór instalacji czy nadzór urządzeń cieplnych oraz dba o to, aby usunąć wszystkie powstałe wady. Istnieje jednak kilka sytuacji, kiedy zatrudnienie inwestora jest obligatoryjne. Dotyczą tego wielkie inwestycje związane z budową budynków publicznych, a także takich, które mogą mieć zły wpływ na środowisko.

Opracowanie artykułu:

Studio Enviro Przemysław Pilarczyk

ul. Bojanowskiego 8, 63-300 Pleszew wielkopolskie
e-mail
www