Wilgoć pojawiająca się w budynku to spory problem, który prowadzi do powstawania grzybni, pleśni, a także uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i nie tylko. Zawilgocenie obiektu może być spowodowane wieloma czynnikami, spośród których najczęstszym jest niewłaściwa izolacja i podsiąkanie kapilarne. Jak dokładnie rozpoznać ten problem i w jaki najlepiej sposób się go pozbyć?

Problematyczne objawy

Zawilgocenie budynku jest dla właściciela obiektu dość dużym kłopotem, który w przypadku braku szybko podjętych działań doprowadzić może do znacznych strat. Zbyt duży poziom wilgoci na elementach konstrukcyjnych powoduje zmiany ich objętości, a tym samym pękanie oraz degradację. Dotyczy to zarówno ścian, jak i posadzek czy stropów, przy których należy uwzględnić uszkodzenia zastosowanych tynków oraz materiałów wykończeniowych. Najczęstszym objawem są też charakterystyczne plamy wilgoci pojawiające się w wybranych miejscach.

Prawdziwym problemem w przypadku zawilgoconych budynków jest jednak grzyb oraz pleśń. Stanowią one zagrożenie dla zdrowia użytkowników obiektu, dlatego należy jak najszybciej sprawę skonsultować ze specjalistą. Jedną z profesjonalnych firm działających w branży osuszania budynków jest Marren P.P.H.U. – racjonalna ocena wynikająca z połączenia wiedzy i doświadczenia pozwoli dopasować optymalne rozwiązania w celu wyeliminowania problemu. Badanie wykonuje się za pomocą specjalistycznego urządzenia elektronicznego, a wynik pomiaru daje możliwość uzyskania informacji na temat stopnia zawilgocenia.

Wyeliminowanie kłopotliwej wilgoci

W ramach świadczonych usług profesjonalna firma zajmująca się osuszaniem budynków jest w stanie podjąć także dalsze kroki prowadzące do całkowitego usunięcia nadmiaru wilgoci w pomieszczeniach. Głównym elementem całego procesu są specjalne urządzenia systemu osuszania murów, które są dodatkowo bezprzewodowe, co znacznie zwiększa ich funkcjonalność. Ich zastosowanie pozwala przywrócić naturalny stan obiektu, w którym panująca wilgotność będzie zbliżona do właściwej wilgotności technologicznej.

Dopiero tak przeprowadzone osuszanie budynków daje możliwość rozpoczęcia prac renowacyjnych. Co ciekawe, profesjonalne firmy zajmujące się tego typu pracami również i w tym zakresie oferują pełne wsparcie. Doradztwo jest niezwykle istotne i pomaga w krótkim czasie przywrócić pierwotny wygląd oraz stan techniczny zawilgoconego wcześniej budynku. Należy jednak pamiętać, by w przypadku wykrycia nadmiernej wilgoci i problematycznych objawów skonsultować się wyłącznie ze specjalistyczną firmą zajmującą się osuszaniem obiektów, która podejmie właściwe kroki w celu wyeliminowania zawilgocenia.