Jakiego rodzaju ładunki obejmuje transport ponadgabarytowy?

Materiał partnera
2019-11-07

Najtrudniejszym przedsięwzięciem na gruncie logistyki jest planowanie i realizacja transportu towarów niepodlegających normom – zbyt dużych, zbyt ciężkich czy też w jakiś inny sposób niemożliwych do przewiezienia typowymi maszynami transportowymi. Ładunki ponadnormatywne to liczna grupa, która wraz z rozwojem przemysłu czy budownictwa nieustannie się powiększa.

Ładunki nienormatywne w transporcie

Przewóz towarów ponadgabarytowych to często skomplikowana operacja i jako taka wymaga od wykonawcy uzyskania specjalnego zezwolenia. W Polsce, na potrzeby transportu krajowego, wydać je może generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. W transporcie międzynarodowym konieczne jest uzyskanie pozwolenia od każdego państwa, przez które przewieziony zostanie ładunek. Pozwolenie, zarówno na przewóz krajowy, jak i międzynarodowy, w naszym kraju wydawane jest na przewóz w ciągu czternastu dni, podobnie za granicą. Dlatego z firmą transportową taką jak firma Transbodek, zajmującą się transportem nienormatywnym, powinniśmy skontaktować się kilka tygodni wcześniej – również ze względu na konieczność szczegółowego zaplanowania przewozu.

Trasa przejazdu ładunków ponadgabarytowych musi powstawać we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Pozwala to firmie przewozowej uzyskać wszystkie niezbędne informacje o przeszkodach, które mogą znacząco utrudnić całą operację. W Polsce największymi są zły stan dróg i powolne prace nad ich poprawą, a ponadto też ronda w systemie dróg krajowych, azyle dla pieszych czy wysepki ze znakami wbudowanymi na stałe. Napotkanie tych przeszkód skutkować może opóźnieniami w transporcie oraz zwiększeniem wydatków transportu specjalistycznego.

Rodzaje ładunków ponadgabarytowych

Transport nienormatywny to transport towarów i ładunków, których parametry nie mieszczą się w normach określonych przez przepisy ruchu drogowego. Według ogólnej definicji Ponadgabarytowym jest ładunek, który przekracza wagę 42 t, szerokość 2,5 m, długość 16,5 m (naczepa) i 18,5 m (przyczepa) oraz wysokość 4 m.

W praktyce transport nienormatywny dotyczy przede wszystkim ładunków wykorzystywanych na gruncie rozmaitych gałęzi przemysłu. Są to między innymi:

  • sprzęt budowlany, górniczy, rolniczy, drogowy;
  • ciężkie maszyny i urządzenia przemysłowe;
  • elektrownie wiatrowe;
  • hale i linie produkcyjne;
  • konstrukcje stalowe;
  • elementy infrastruktury.

Transport ciężki to końcowy etap złożonego procesu logistycznego i wymaga zastosowania specjalistycznych pojazdów. Często przyjmuje on postać transportu niskopodwoziowego, czyli wykorzystującego naczepy oraz przyczepy z pokładem ładunkowym obniżonym poniżej poziomu kół.

Opracowanie artykułu:

Transbodek. FHU

ul. I Brygady Legionów 9, 72-100 Goleniów zachodniopomorskie
e-mail
www